onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Stoppa inte vår tids stora samhällsbygge”

Kapacitetsbrist och bristande underhåll ställer till problem för järnvägen. Genom att bygga en ny snabb stambana kan vi bygga järnvägen stark för framtiden – i stället för att få samma problem igen om några år. De möjliga vinsterna är långt fler än bara snabbare tåg mellan storstäderna. Det skriver regionpolitiker, forskare och SJ:s vd.

Publicerad: 10 november 2016, 11:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Frågan till regeringen är , enligt debattörerna, om vi har råd att INTE bygga en ny snabb järnväg?


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågInfrastrukturinvesteringarInvestera i höghastighetståg?Sverigeförhandlingen

Regeringen vill bygga ut höghastighetsjärnvägen i etapper, när ekonomin tillåter och med brett stöd i riksdagen. Motståndarna pekar på höga kostnader. Med rapporten Byggstart Sverige, som under gårdagen presenterades i riksdagen, vill vi lyfta vinsterna och hur nya stambanor bygger Sverige starkt för framtiden.

Järnvägen kännetecknas idag av kapacitetsbrist och bristande underhåll. Sverige står nu inför ett vägval som kommer att påverka vår konkurrenskraft för framtida generationer. Ena vägen är att bygga en ny, snabb stambana, andra vägen är att uppgradera den befintliga järnvägen.

Att bygga nytt är dyrt. Men om vi väljer att endast uppgradera befintlig järnväg tar vi inte höjd för framtidens efterfrågan på transporter. Så fort uppgraderingen står klar är kapacitetstaket nått ännu en gång. I slutändan kan detta alternativ bli dyrare än att bygga helt nytt. Dessutom skulle valet att endast uppgradera den befintliga järnvägen störa tågtrafiken för en lång tid framåt.

Vinsterna med en ny stambana är fler än bara snabba tåg mellan våra tre storstäder. Den kommer att bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, öka bostadsbyggandet, vidga våra arbetsmarknadsregioner, skapa mer plats för godstransporter, förbättra möjligheterna för järnvägsunderhåll och utveckla den regionala tågtrafiken. Sveriges befolkningstillväxt är dessutom högre än både USA:s och Kinas. Frågan bör istället vara om vi har råd att inte investera i en ny järnväg?

I flera decennier har stambanornas kapacitet varit oförändrad. Samtidigt har tågtransporterna ökat med nästan 80 procent jämfört med 90-talets början. På flera sträckor är kapacitetstaket både nått och överskridet. Ett intensivt nyttjande innebär att det inte finns tid för underhållsåtgärder. Resultatet av slitna och överutnyttjade spår är förseningar och inställda tåg; en opålitlighet som snabbt sprider sig i järnvägssystemet. Det går inte att utveckla tågtrafiken eftersom systemet är fullt. En ny stambana skulle avlasta den befintliga järnvägen, så att det finns tid för underhållsåtgärder samt möjlighet till fler godstransporter och regionala pendeltåg på en järnväg som går att lita på.

Nya arbetsregioner kommer att växa fram med en ny stambana. Genom en utvecklad regionaltrafik förbättras matchningen på arbetsmarknaden eftersom man kan arbetspendla längre sträckor på kortare tid, och företag kan söka medarbetare i en vidare krets. Det skapar långsiktig välfärd och ökad konkurrenskraft för Sverige. Även nya orter kommer att bli attraktiva för bostadsbyggande, när man lättare kan bo på en plats och arbeta på en annan.

En stor del av Sveriges snabbt växande befolkning kommer att vinna direkt på nya stambanor. Kring 9 miljoner människor kommer att bo inom tre timmars restid när banorna tidigast står klara. Vinsterna sprider sig även norrut, eftersom godset från norra Sverige kan transporteras hela vägen söderut på en järnväg som går att lita på.

EU tar ett stort helhetsgrepp kring infrastruktur, eftersom det är en politisk grundsten som på ett avgörande sätt kan bidra till utveckling och ökad konkurrenskraft i unionen. Transportstråket mellan Skandinavien och Medelhavet kallas ScanMed-korridoren och binder ihop norra och södra Europa. Ett av ScanMed-korridorens prioriterade infrastrukturprojekt är Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark. Det är en megainvestering som radikalt ritar om kartan. Samtidigt finns det en europeisk oro över att Sverige inte har tillräcklig järnvägskapacitet för att hantera den ökade efterfrågan som förbindelsen kommer att leda till.

Trafikverket har visat att vinsterna med en ny stambana för höghastighetsjärnväg vida överstiger vinsterna med alternativet att bygga ut befintliga spår. I rapporten Byggstart Sverige visar vi - som representerar olika politiska partier, flera delar av landet, forskning, näringsliv, EU och SJ -hur en ny stambana kan bygga Sverige starkt.

Det är nu som vi måste investera i vår tids stora samhällsbygge.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande (M), Västra Götalandsregionen

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M) Region Jönköpings län

Crister Fritzson, Crister Fritzson, vd, SJ

Anders Ekberg, föreståndare för CHARMEC kompetenscentrum i järnvägsteknik vid Chalmers tekniska högskola

Roger Lundén, fd föreståndare för CHARMEC kompetenscentrum i järnvägsteknik vid Chalmers tekniska högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev