Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stoppa inte Arlandas chans att utvecklas

Stockholmsregionen har haft en fantastisk tillväxt. Den fortsatta utvecklingen riskeras nu genom överprövningen av Arlandas miljötillstånd. Det perspektivet måste beaktas när Mark- och miljööverdomstolen nu fattar beslut, skriver företrädare för Stockholm Business Alliance.

Publicerad: 22 augusti 2014, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikStockholmTillväxtMiljö

En av vår framtids stora ödesfrågor som vi behöver kombinera med tillväxt är miljö. Arlanda är i dag världsledande i gröna inflygningar och klimatarbete. Arlanda är den enda flygplatsen i världen som har ett utsläppstak för koldioxid, målet är att ha nollutsläpp av koldioxid från den egna verksamheten 2020. Det ska ställas mot fler och sämre typer av transporter.

Antalet invånare och investeringar i vår region ökar, men vi behöver skapa fler arbetstillfällen. För varje jobb vid Arlandaområdet beräknar PwC att ytterligare 4,7 jobb skapas i Sverige. Jobben kommer från företag som lyckas få sina affärer att växa och locka en befolkning som behöver ökad service.

I Stockholm har nu Mark- och miljööverdomstolen beslutat om en ny prövning av Stockholm Arlanda Airports miljötillstånd. Vår förhoppning är att processen leder till att kapaciteten på Sveriges internationella nav kan fortsätta att öka. Farhågan är att Arlanda inte kommer att kunna byggas ut för att klara den kapacitet som företag och människor kommer att efterfråga i framtiden, vilket blir fallet om det domslut som tidigare har fastställts vinner laga kraft. En sådan utveckling skulle kraftigt begränsa tillgängligheten inom Sverige och till andra länder.

I början av 1990-talet fick Arlanda ett nytt miljötillstånd. Flygplatsen hade då färre än 15 miljoner resenärer, i dag är antalet nära 21 miljoner. Om 25 år förväntas Arlanda ha nått 35 miljoner resenärer. Vid Arlanda har investeringar vid och omkring flygplatsen under de senaste två åren medfört över 2 500 nya arbetstillfällen. På sikt bedöms antalet arbetstillfällen i området öka från dagens 20 000 till 50 000. De är nödvändiga för Stockholmsregionen som är utpekad som ett av de största tillväxtområdena i hela Europa fram till 2030.

För att Arlanda ska kunna möta behovet av resor ansökte Swedavia 2011 om ett nytt miljötillstånd. Det nya tillståndet, som kom i slutet av 2013, innebär att det finns en betydande risk att de nuvarande inflygningarna över Upplands Väsby tätort inte får fortsätta från och med 2018. För att kunna undvika detta förespråkar domstolen en teknik som enligt svensk och internationell expertis inte kan användas i högtrafik.

Det nya miljötillståndet skulle i värsta fall kunna leda till att var fjärde resenär inte får möjlighet att flyga när kapacitetsbehovet uppgår till 35 miljoner resenärer.

Enligt statistik från Tillväxtverket och SCB spenderar de utländska besökarna i snitt 800 kronor per person och dag under sin vistelse här, vilket innebär att intäkterna från resenärsökningen bara under förra året uppgick till dryga 700 miljoner kronor i regionen såväl som i landet. De pengarna kan vi gå miste om.

Det finns ett tätt samband mellan tillväxten och livskvaliteten i vår region och Arlandas miljötillstånd. Låt oss inte sitta tysta inför beslutet som avgör flygets möjligheter att utveckla vår region och hela Sverige.

Stockholm Business Alliance, SBA, är ett partnerskap mellan 52 kommuner där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Styrgruppen består av kommunstyrelseordföranden inom SBA.

Sten Nordin, finansborgarråd (M) och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad

Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö

Jimmy Jansson, kommunalråd (S) Eskilstuna

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande (S), Örebro

Carina Blank, kommunstyrelsens ordförande (S) Gävle

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M) Solna

Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Haninge

Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås

Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande (M) Uppsala

Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M), Huddinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev