Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stockholms motorvägar krockar med klimatmålen

Fler och större vägar än på länge byggs i Stockholmsområdet. Det handlar om gammalmodiga vägprojekt som leder till ökad biltrafik och direkt motverkar klimatmålen.

Publicerad: 12 januari 2017, 13:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Staten satsar miljarder på nya bilvägar som försämrar livsmiljön för alla som ska vistas i Stockholm, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Foto: Wikimedia Commons


Ämnen i artikeln:

TrafikStockholmKlimatMiljöMiljöpartiet

Vår expansiva stockholmsregion har skriande behov av fler bostäder och ett bättre markutnyttjande, trots detta fortsätter staten att satsa miljarder på nya bilvägar som försämrar livsmiljön för alla som ska vistas här.

Tvärförbindelse Södertörn är ett tydligt exempel på denna ohållbara politik, som motverkar både klimatmål och försämrar livsmiljöer. Tvärförbindelse Södertörn forceras nu fram och går på tvärs mot ett stort antal andra redan fattade beslut. Mot den bakgrunden kan vi omöjligt ställa oss bakom det här vägprojektet, och vi undrar vem som bär ansvaret?

Trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, har utdömt vägprojektet Östlig förbindelse, som oförenlig med strategin om ett fossilfritt Stockholm och strider mot klimatmålen. Tvärförbindelse Södertörn gör inte situationen bättre då den är en direkt förlängning av Förbifart Stockholm och innebär en fördubbling av motorvägen. Vägen ska binda samman E4/E20 i väster med Nynäsvägen i öster och gynna godstransporter, och förväntas inte bidra till bättre lokal kollektivtrafik.

Nu planeras och byggs fler och större vägar i vår region än på mycket länge. Stora gammalmodiga vägprojekt som driver upp biltrafiken och direkt motverkar klimatmålen. Trafikverket har upprepade gånger kritiserats för att de inte tar tillräcklig hänsyn till klimatmålen, däribland av de fyra statliga myndigheterna Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Boverket och VTI, som varit samstämmiga i sin kritik.

Ny teknik och bättre bränslen är bra, men forskningen har tydligt visat att den utvecklingen tyvärr inte inom överskådlig framtid kan väga upp de investeringar som gynnar dagens biltrafik. Förenklat kan man säga att vinsten med bränslesnålare bilar ”äts” upp av trafikökningen. Att fler vägar leder till mer trafik är vetenskapligt bevisat. Vi undrar därför hur det trots dessa fakta, och åtaganden om att biltrafiken måste minska, är möjligt att fortsätta bygga gammalmodiga vägar?

Vi finner det ytterst anmärkningsvärt att det gamla vägprojektet Södertörnsleden, som levt sedan 1940-talet, har återuppstått som en fågel Fenix och nu dessutom planeras för långt större trafikflöden än förut. Vi undrar också var statens ansvar har tagit vägen, och hur regeringen kan låta projektet Tvärförbindelse Södertörn fortskrida utan några framtagna klimatanalyser?

Tvärförbindelse Södertörn kommer skära rätt igenom naturreservat och friluftsområden med riksintresse, och för all framtid också skära av storstockholms gröna kilar. Konsekvenserna är ökade utsläpp och sämre livsmiljöer i form av högre bullernivåer. Detta är en helt orimlig utveckling, som frontalkrockar med klimatmålen.

Marica Lindblad, (MP), kommunalråd Huddinge

Anders Lönroth, styrelseordförande Miljöpartiet de Gröna i Huddinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev