Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Staten ska betala statliga investeringar

Satsningar på nya vägar, järnvägar och vattenfarleder ska styras utifrån nationella behov och vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomiska styrka och möjligheter till politisk påtryckning, replikerar Phia Andersson och Lars Johansson.

Publicerad: 8 november 2013, 11:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Sedan 2009 har kommuner rätt att lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Då riksdagen behandlade dessa frågor föreslog Socialdemokraterna avslag. Nu har regeringen nyligen drivit igenom beslut om att kommuner även ska få lämna bidrag till anläggande av allmänna vattenfarleder som staten ansvarar för.

Riksrevisionen säger i sin rapport om ”medfinansiering av statlig infrastruktur” att den medfinansiering regeringen tillämpat under senare år uppvisar klara brister. Bland annat har vissa kommuners och regioners vilja till medfinansiering gjort att mindre samhällsekonomiskt lönsamma projekt fått förtur framför mer samhällsekonomiskt lönsamma.

Vi socialdemokrater anser att satsningar på nya vägar, järnvägar och vattenfarleder ska styras utifrån nationella behov på en samhällsekonomiskt grund, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomiska styrka och möjligheter till politisk påtryckning. Det statliga ansvaret för en sammanhållen planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av ovan nämnda beslut. Risken finns att frivilligheten för kommunerna att lämna bidrag blir till en frivillighet att skjuta investeringen på framtiden eller helt avstå från den. Vi föreslog därför avslag även på detta förslag av de nämnda principiella skälen.

Nu påstår moderaterna Per Bill och Jan-Evert Rådhström i en artikel i Dagens Samhälle 29 oktober att Socialdemokraterna vill försämra svensk sjöfart. Inget kan vara mer fel. Vi tycker att staten ska betala för statliga investeringar, inte ta ekonomiskt hårt pressade kommuner som gisslan när det gäller nationellt angelägna investeringar. Viktigt är också att kommuner med hamnar tar ett stort ansvar för sin hamnbassäng och kajer. För detta tar man ut hamnavgifter av sjöfarten precis som staten gör för att finansiera sina farleder. När nu regeringen vill att kommunerna ska betala ytterligare en statlig angelägenhet skapar man oklarhet om vem som har ansvaret för vad. Per Bill och Jan-Evert Rådström glömmer också att regeringen inte har finansierat sin infrastrukturplan för åren fram till 2025 utan därför kräver kommunal medfinansiering. Detta har SKL:s styrelse nyligen kritiserat regeringen för.

Större vattenfarledsinvesteringar i anslutning till viktigare hamnanläggningar förutsätter ofta olika former av investeringar i exempelvis nya väg- och järnvägssträckor. Det är därför angeläget att staten följer upp de lokala investeringarna bland annat i hamnanläggningar med nödvändiga investeringar i infrastruktur och inte överlåter sitt ansvar till kommuner, regioner och landsting.

Phia Andersson, riksdagsledamot (S), ledamot i Konstitutionsutskottet

Lars Johansson, riksdagsledamot (S), ledamot i Trafikutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News