Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stärk kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden

Energiministern har presenterat ett sunt förslag för att stärka fjärrvärmekunderna. Det är välkommet då leverantörerna har en alltför dominerande ställning på dagens fjärrvärmemarknad, skriver SABO:s, Riksbyggens och Svensk Fjärrvärmes vd:ar.

Publicerad: 29 mars 2012, 09:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

I tisdags träffade vi energiminister Anna-Karin Hatt för att diskutera hennes förslag på hur fjärrvärmekundernas ställning rejält ska stärkas och som vi är positiva till. En av åtgärderna hon presenterat är obligatorisk prövning av prisförändringar. Vi som representerar nära 3 100 bostadsbolag och bostadsrättsföreningar med drygt 900 000 lägenheter samt merparten av alla fjärrvärmeleverantörer, anser att det förslaget är sunt.

Fjärrvärmeleverantörerna har i dag en dominerande ställning på värmemarknaden och kunderna har en svag ställning i förhållande till dem. Det vill vi gemensamt råda bot på och vi är övertygade om att ett prövningssystem där parterna tar ansvar, är det bästa sättet att göra det. Ett sådant ansvar borgar för att systemet håller över tid.

Ministerns idé om att pröva prisförändringar går i linje med det system som SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme utvecklat och ska pröva för första gången senare i år, men skiljer sig på en viktig punkt. Vårt system utgår från att marknadens parter gemensamt tar ansvar för att pröva såväl prisförändringar som priskonstruktion, medan ministerns första version av ett tänkt system utgår från att prövningen görs av en myndighet.

De fjärrvärmeföretag som ansluter sig till vårt system förbinder sig att redovisa hur de sätter sitt pris, vilka faktorer som ligger till grund för förändringar i normalprislistan samt på vilket sätt faktorerna påverkar prisutvecklingen i normalprislistan. En viktig utgångspunkt i det arbetet är samråd mellan lokala leverantörer och kunder. Att samtalen förs på lokal nivå är en stor styrka jämfört med ett system som helt styrs från en myndighet i huvudstaden, långt från den verksamhet och de kunder som direkt berörs av reglerna. Nästa steg i processen är att ett oberoende kansli årligen prövar företagens prisförändringar, utifrån den lokalt framtagna modellen. På så sätt får kunderna en förutsägbar och långsiktig prissättning som de har möjlighet att påverka. Eftersom vårt system påverkar normalprislistan gynnas också alla kunder på orten, inte bara de som bor i Riksbyggens och SABOs medlemsföretags fastigheter.

Vi ser stora vinster med att det är just marknadens parter som både utarbetar och tillämpar systemet. Till skillnad från en statlig reglering, säkrar detta att parterna både tar ansvar för att reglerna följs och att systemet utvecklas.

Anna-Karin Hatt aviserar att en myndighet ska få i uppdrag att utreda hur en prisförändringsprövning bör utformas. Vi går nu vidare med våra planer att konkret prova vårt system, som ska bidra till att öka förtroendet för fjärrvärmen. Vår förhoppning är att resultatet ska inspirera, och ser fram emot en konstruktiv dialog med utredarna och Anna-Karin Hatt.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme

Sten-Åke Karlsson, vd Riksbyggen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev