Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Stärk den förebyggande besiktningen

Allt fler utrustningar som till exempel hissar besiktigas inte längre trots att det är lagkrav. Om inget görs bedömer vi det som troligt att antalet olyckor kommer öka.

Publicerad: 11 augusti 2011, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antalet hissolyckor riskerar att öka, skriver Johan Svenningsson


Det är lätt att vara efterklok, sägs det. Det är bättre att vara förklok, skulle man också kunna säga.

Att besiktiga utrustningar som kan vara farliga förhindrar varje år många olyckor som hade kunnat innebära skadade eller kanske till och med döda. Hur många som förhindras är såklart omöjligt att säga. Det kan handla om sådant som vi använder som privatpersoner eller som vi stöter på i vår arbetsmiljö. Exempel är hissar, rulltrappor, kranar, portar, tryckkärl, byggnaders tak eller bakgavellyftar på lastbilar. Vi som arbetar med dessa besiktningar är oroliga över en utveckling som blivit allt tydligare de senaste åren.

Det som håller på att hända är att allt fler utrustningar inte besiktigas trots att det är lagkrav. Boverket angav nyligen att det finns cirka 15 000 hissar i Sverige som inte besiktigas. När det gäller bakgavellyftar besiktigas mindre än hälften av de cirka 35 000 objekten. Till skillnad från till exempel bilar finns inga centrala register över dessa utrustningar och det går därför inte att säkerställa att besiktning utförs. Det är upp till anläggningsägaren att se till att besiktning görs.

Besiktning gör stor nytta. Besiktningen görs enligt lagkrav och risken för olyckor minskar betydligt. Ett exempel är statistik från ett av medlemsföretagen i branschorganisationen SWETIC som visar att i samband med besiktningar av tryckkärl görs cirka 7 000 enklare, men ur säkerhetssynpunkt viktiga, fysiska åtgärder på plats. Dessutom tillkommer alla de fall där anläggningsägaren åläggs åtgärder.

Varför har då denna utveckling inträffat och vad kan göras åt det? Vi tror att det finns minst fyra anledningar till detta.

För det första saknas ibland kunskap om säkerhetsrisker och att det faktiskt är lagkrav att besiktiga.

För det andra är lagstiftningen onödigt krånglig. Detta gör det ibland svårt för ägaren att förstå vad som gäller.

För det tredje räcker myndigheternas resurser inte till tillsyn i den grad som behövs, dvs en anläggningsägare får ingen påföljd om man låter bli att besiktiga.

För det fjärde saknas register över anläggningar som ska besiktigas.

För att åtgärda detta föreslår vi att ansvariga centrala myndigheter gör informationskampanjer om detta. Boverket genomförde nyligen en sådan kampanj kring hissar, vilket är lovvärt.

Regelverken kring besiktning utfärdas av olika myndigheter. Rent administrativa och ej säkerhetsrelaterade regler är onödigt olika. Olika terminologi används för samma sak, reglerna för besiktningsintervall är krångliga. Detta gör det svårt för de många företag som har utrustningar som berörs av flera av regelverken att förstå vad som gäller. Vi föreslår att detta samordnas mellan myndigheterna.

Vi tycker också att incitamentet för lokala myndigheter att utföra tillsynen är för svaga. Viten som utdöms tillfaller staten. Detta bör ses över.

Vi vill lämna dessa synpunkter innan antalet olyckor ökar, vilket vi bedömer som troligt om inget görs.

Johan Svenningsson, Ordförande SWETIC
Thomas Krüger, Sammankallande SWETIC Lyft
Magnus Davidsson, Verksamhetsledare SWETIC

Johan Svenningsson mfl, Ordförande SWETIC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev