Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Ställ inte storstaden mot landsbygden

I en replik, genomsyrad av den klassiska vänsteruppfattningen att allt i samhällsutvecklingen är ett nollsummespel, pådyvlar vänsterpartisterna Roland Halvarsson och Ingvar Eriksson läsarna missuppfattningen att vi folkpartister vill utöka den geografiska orättvisan i Sverige, skriver Stockholmspolitikerna Lotta Edholm och Madeleine Sjöstedt.

Publicerad: 30 oktober 2012, 13:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StorstäderLandsbygdenInfrastrukturinvesteringar

Ty om våra förslag att undanröja hinder som hämmar bostadsbyggandet i Sverige och Stockholm så måste detta av någon outgrundlig anledning leda till att Degerfors eller någon annan del av vårt land drabbas enligt de båda vänsterpartisternas artikel i Dagens Samhälle 11 oktober. Nej, att vi får en effektivare och tydligare lagstiftning och mer samordning kring stadsbyggandet torde, tvärtom, vara något som alla kommuner gynnas av. Men i vänsterpartisternas Degerfors gillar man uppenbarligen inte tillväxt och därför är våra förslag av ondo.

På samma tema resonerar Degerfors vänsterpartister om infrastruktursatsningar. Görs sådana i stockholmsregionen så innebär det att infrastrukturen i Degerfors försämras – allt är ju trots allt ett nollsummespel? Men att bygget av Citybanan, som fördubblar spårkapaciteten förbi Stockholm, kommer att vara till gagn för hela Sverige då alla tåg som passerar staden – oavsett om de kommer från Malmö i söder eller Sundsvall i norr – gynnas av utbyggnaden är något de helt bortser ifrån.

Stockholmsregionen har i det större perspektivet en avgörande roll i utvecklingen av hela landets ekonomi. Något som vi inte har råd att bortse ifrån. Stockholm är i dag en av de snabbast växande städerna i Europa och utgör ungefär en tredjedel av Sveriges ekonomi. En siffra som kommer att öka än mer framöver, och fram till 2030 beräknas omkring 40 procent av Sveriges tillväxt komma från regionen. Att förhindra huvudstadens möjligheter att växa är därför bara kontraproduktivt, ja rentav en riskabel politik som riskerar att hämma hela landets utveckling. Att Stockholms bostadsproduktion och utbyggnad av infrastruktur – en infrastruktur som på många sätt är tätt sammankopplad med de övriga rikets – håller en god takt är i detta sammanhang två nyckelfrågor. Stockholms sak är därför även Degerfors sak.

Vi tycker att grundprincipen om en kommunal utjämning är bra. Det är viktigt att det finns förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service. Men att föreslå att framgångsrika storstäder ska ha exempelvis högre arbetsgivaravgifter vore direkt farligt för hela Sveriges framtida utveckling. Nej, målet måste istället vara att underlätta en dynamisk utveckling i både Stockholm och Degerfors. Det uppnår vi genom att stimulera tillväxt som kommer hela landet till del – inte att tro att den enes bröd är den andres död.

Lotta Edholm, (FP) oppositionsborgarråd och gruppledare

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd (FP), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev