måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

SSU: Låna eller lägg ner höghastighetsprojektet

Vi är övertygade om att höghastighetståg är en investering Sverige behöver. Samtidigt ser vi att det är stora ekonomiska medel som måste till om det ska bli av. Det är dags för regeringen att fatta ett avgörande beslut: lånefinansiera investeringarna i höghastighetståg, eller lägg ned projektet.

Publicerad: 8 juni 2016, 08:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fördelarna med effektiv höghastighetsjärnväg är svåra att förneka, skriver Philip Botström och Niklas Säwén.


Ämnen i artikeln:

JärnvägInfrastrukturinvesteringarEkonomiHöghastighetstågSverigeförhandlingen

De senaste månaderna har en intensiv debatt om höghastighetstågens vara eller inte vara pågått. En del borgerliga partier, som gick till val på att bygga höghastighetståg, har nu ändrat sig och säger sig nu tveka om höghastighetståg är framtiden för Sverige. Samtidigt har vi en regering som ännu inte gett besked om hur de vill se att höghastighetsbanorna ska finansieras.

Fördelarna med effektiv höghastighetsjärnväg är svåra att förneka. Därför har det tidigare funnits bred enighet mellan partierna om att Sverige behöver investera i snabbare tåg, för ökad tillväxt och snabbare klimatomställning. Från SSU:s sida är vi övertygade om att höghastighetsjärnväg är en framtidsinvestering som Sverige behöver. Det kommer förstora arbetsmarknadsregionerna och snabba på arbetet för ett fossilfritt Sverige.

Samtidigt ser vi att det är stora ekonomiska medel som måste till om projektet ska bli av. Om regeringen vill få igenom projektet så kommer det kräva en annan ekonomisk politik. Det är dags för regeringen att fatta ett avgörande beslut: lånefinansiera investeringarna i höghastighetståg, eller lägg ned projektet.

För att Sverige också i framtiden ska vara konkurrenskraftigt krävs en konkurrenskraftig infrastruktur. Dagens situation på våra järnvägar är ofta under all kritik, och hotar på sikt både tillväxten och den gröna omställningen. Illa fungerande underhåll har i flera års tid skapat förseningar och stor frustration hos resenärer. Det riskerar att minska tågresandets attraktivitet, vilket är negativt för klimatomställningen. Dålig järnvägsinfrastruktur är också ett hinder för att möjliggöra ökad godstransport med tåg. Därför är investeringar i både ny och befintlig järnväg centralt, både på kort och på lång sikt.

När det gäller underhållet tillförs nu en del resurser, men det är långt ifrån tillräckligt för att komma tillrätta med de grundläggande problemen. Samtidigt vet vi att dessa problem inte bara orsakats av för lite pengar – det avreglerade järnvägsunderhållet är en stor bov i dramat. Därför är det positivt att regeringen nu inleder arbetet med att åter göra järnvägsunderhållet till ett statligt ansvar. Vi förväntar oss att regeringen fullföljer det, så att hela underhållet blir statligt.

Samtidigt pågår Sverigeförhandlingarna, där investeringar i höghastighetsjärnväg är en central del. SSU menar att regeringen nu står inför ett vägskäl. Behoven i det befintliga järnvägsnätet är så stora att vi inte har råd att låta nya investeringar i höghastighetsbanor tränga undan andra viktiga infrastrukturinvesteringar de kommande åren. Den nödvändiga moderniseringen av persontrafiken behöver därför lånefinansieras.

Lånar vi inte tränger det ut i stort sett alla andra viktiga infrastrukturinvesteringar de kommande åren. I ett sådant läge riskerar både de geografiska klyftorna att öka samtidigt som det folkliga stödet för ett sådant här projekt minskar. Vill regeringen genomföra det här projektet så är vi övertygade om att lån kommer att krävas. Rimligtvis borde vi kunna betala av lånen på fler år än de 40 år som Sverigeförhandlingen föreslagit. Höghastighetsjärnvägen kommer ge samhällsekonomiska vinster som betalar tillbaka sig.

Samtidigt behöver OPS-lösningar och medfinansiering, där rika kommuner kan köpa sig före i kön, undvikas. Det hoppas vi att regeringen inser. Ansvar för och finansiering av ny tåginfrastruktur ska vara statligt, för att garantera jämlika förutsättningar över hela landet.

Regeringen har nu chans att dra igång ett ambitiöst infrastrukturprojekt som kommer gynna Sverige på många sätt. Just nu är tillväxten stark i Sverige. Om utvecklingen ska fortsätta behöver den nuvarande infrastrukturen fungera på ett bra sätt. Vi måste både kunna investera i framtiden samtidigt som vi säkerställer en bra järnväg i hela Sverige. SSU:s uppmaning till regeringen är därför att snarast ta ställning för att lånefinansiera investeringarna i höghastighetsbana.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Niklas Säwén, näringspolitisk talesperson SSU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev