måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Södra Sverige behöver utbyggd järnväg

Vi i södra Sverige behöver en ny järnväg nu mellan Skåne och sydöstra Småland för att transportsystemet inte ska kollapsa. Sverige står inför ett vägval när det gäller dess infrastruktur. Ska vi bygga vår framtid med ny järnväg eller ska vi envisas med att vårda vår historia och behålla den gamla stambanan?

Publicerad: 2 december 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Beslut om en utbyggnad sträckan Lund - Hässleholm skulle visa att politikerna i Stockholm prioriterar Östersjösamarbetet och dess roll som en tillväxtmotor för Sverige.


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågSverigeförhandlingen

Vi säger ja till att bygga en ny infrastruktur för framtiden. Vi säger ja till att bygga nya stambanor. Men de ska byggas i etapper och de ska byggas där folk bor.

Regeringen har lagt fram sin infrastrukturproposition och den behandlas nu i riksdagen. Debatten har varit livlig, men nästan bara handlat om ett ja eller nej till höghastighetsjärnväg. Vissa oppositionspartier har sagt nej till Sverigeförhandlingens förslag. Detta är en tveksamhet som vi kan förstå eftersom Sverigeförhandlingens lösning låser fast oss i en dragning som varken löser den regionala trafikens eller godstrafikens problem.

Även regeringen verkar ha insett bristerna och har distanserat sig från denna lösning. I stället pekar de nu på en etappvis lösning och Trafikverket får i uppdrag att ”säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg sker på ett kostnadseffektivt sätt”. Vilket är en välkommen insikt.

Det borde finnas en politisk enighet om att hitta bättre lösningar än den som Sverigeförhandlingen föreslår. Men också att omedelbart bygga ut de sträckor som det är ett akut behov av. Men det är bråttom. Det får inte bli en ”Slussendebatt” av stambaneutbyggnaden, där tiden drar iväg i ändlösa och politiska gräl. Vi ute i landet som väntar på försenade pendeltåg kan inte vänta på att politikerna i Stockholm har grälat klart.

Ser man till kapacitetsbristerna på svensk järnväg är det uppenbart att sträckan Lund - Hässleholm står högst på prioriteringslistan. Det är en sträcka som är i stort behov av de nya tilltänkta stambanorna, och dess kapacitetsbrist är inte något som bara drabbar Skåne utan även oss i Småland och Blekinge.

Det är en kapacitetsbrist som skapar problem för IKEA i Älmhult, Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar och för tillväxten i Blekinge. En ny järnväg mellan Lund och Hässleholm tar bort den existerande flaskhalsen och skapar istället möjligheter för en snabb regionaltågstrafik.

Ett beslut från riksdag och regering om skyndsam utbyggnad på sträckan skulle visa att politikerna i Stockholm prioriterar Östersjösamarbetet och dess roll som en tillväxtmotor för Sverige. En god infrastruktur i sydöstra Sverige gör att Kalmar, Blekinge samt östra Kronoberg kan bli allt mer integrerade i både Öresundsregionen och i Östersjöregionen.

Detta är något som kommer gynna Sverige i stort, men framförallt Skåne, Småland och Blekinge eftersom regionerna får en gemensam och stark arbetsmarknad, där Malmö högskola, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet kommer närmare varandra.

För att uppnå detta bör nästa steg vara en sammankopplad utbyggnation genom östra Småland, alltså från Hässleholm till Älmhult och Växjö. Något som Sverigeförhandlingen tyvärr inte föreslår. I stället föreslår Sverigeförhandlingen en västlig dragning genom Småland, vilket innebär att Sverige helt går miste om de potentiella fördelarna med en sammankopplad och förstorad Öresundsregion.

FOTNOT: Undertecknarna hör till Nätverket höghastighetsbanan.

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (M) Växjö

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kalmar

Patrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Karlskrona

Ingemar Almkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Älmhult

Christina Mattisson, ordförande (S) regionstyrelsen Region Blekinge

Harald Hjalmarsson, vice ordförande (M) regionstyrelsen Regionförbundet Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev