Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Sociala krav ligger inte bakom tågkonflikten

Det är inte avsaknaden av sociala krav i Skånetrafikens upphandling som har lett fram till den pågående tågkonflikten. Konflikten handlar i stället om utmaningar som försiggår i alla verksamheter runt om i Sverige varje dag – om omorganisation och rationalisering, replikerar Almega.

Publicerad: 13 juni 2014, 15:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TågtrafikUpphandlingskriterier

REPLIK Eva Sonidsson med flera skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle Debatt 12 juni att Tågstrejken hade kunnat undvikas. Tyvärr innehåller artikeln en hel del felaktigheter som Almega vill besvara.

Sociala krav förekommer i offentliga upphandlingar och är inga hinder för leverantörer som lägger anbud på offentliga kontrakt. Almega har inget emot att upphandlande myndigheter ställer sociala krav i offentliga upphandlingar, så länge kraven följer grundläggande upphandlingsrättsliga principer.

Men att antyda det skulle vara avsaknaden av sociala krav i Skånetrafikens upphandling som har lett fram till den nu pågående konflikten är helt felaktigt. Konflikten handlar i stället om utmaningar som försiggår i alla verksamheter runt om i Sverige varje dag – om omorganisation och rationalisering.

Debattörernas hänvisar dessutom till ett antal krav:

1. Verksamhetsövergång:
Regler för verksamhetsövergång finns redan i svensk arbetsrättslig lagstiftning, vilket naturligtvis företagen följer. Något annat vore otänkbart. I fallet med Skånetrafikens upphandling har Veolia inte tagit över någon verksamhet eftersom de är sittande entreprenör och hade kontraktet redan innan upphandlingen.

2. Krav på huvudmannen:
Att huvudmannen ska se till att underentreprenörer följer lag och avtal är självklart och inte heller någonting nytt. Inte heller detta har någon som helst bäring på den aktuella konflikten. Veolia följer självklart gällande arbetsrättslig lagstiftning.

Men det finns ytterligare felaktigheter i debattartikeln från Sonidsson med flera. Bland annat skriver de att ”Konflikten kan kort förklaras med att ett företag som gick vinnande ur en upphandling har sagt upp all tillsvidareanställd personal och därefter återanställer med tim- och deltidsanställningar”.

För det första har det aldrig varit aktuellt att säga upp all personal. Det rör sig om ett fåtal tjänster. Inte en enda tillsvidareanställd person sagts upp ännu. Detta handlar om en helt vanlig rationalisering som görs varje dag inom alla verksamheter runt om i Sverige. Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt gällande lagstiftning (11§ MBL) för att hantera en övertalighetssituation. Arbetsgivaren har i förhandlingen föreslagit en dimensionering av den nya organisationen, som ett av de tre lokala facken motsätter sig. De anser att dimensioneringen är för snäv, och misstänker att arbetsgivaren kommer att tvingas täcka upp bemanningen med fler timanställda än vad som är rimligt. Arbetsgivaren har föreslagit att facket kan justera förläggningsreglerna i arbetstidsavtalet så att man kan förlägga fler heltidstjänster än vad som är möjligt med nuvarande kollektivavtalsreglering.

3. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud:
Att upphandlande myndigheter hellre vill upphandla det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet istället för att istället enbart välja det lägsta priset är något som Almega välkomnar. Leverantörer till offentlig sektor vill gärna se fler möjligheter att kunna konkurrera om kvalitet.

Beata Hammarskiöld, Almega

Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev