Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Snabbare introduktion av nya plan- och bygglagen

Vi vill förbättra bostadsmarknaden så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. Med en satsning på nya plan- och bygglagen tar vi ett steg i den riktningen.

Publicerad: 27 september 2011, 13:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I höstbudgeten finns 10 miljoner kr öronmärkta för en utbildningssatsning som handlar om den nya plan- och bygglagen, skriver Magdalena Andersson.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

DetaljplanerPlan- och bygglagen

Den 2 maj trädde den nya plan- och bygglagen i kraft. Huvudsyftet med de nya reglerna är att förenkla planprocessen för att underlätta för ökat bostadsbyggande. För att påskynda en introduktion av den nya lagstiftningen har alliansregeringen gett Boverket i uppdrag att genom en särskild utredare underlätta införandet av en ny plan- och bygglag. Detta ska ske genom utbildnings- och kompetensinsatser riktade mot kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. I höstbudgeten finns 10 miljoner öronmärkta för denna satsning.

Den nya plan- och bygglagen kräver bland annat att bygglovsärenden avgörs inom 10 veckor och att tydligare regler införs för när bygglov vinner laga kraft. Det infördes också en ny instansordning för överklaganden av plan- och byggärenden.

Andra viktiga förändringar var att kontrollen av byggandet stärks, miljöhänsynen i planeringsarbetet tydliggörs, tillgången till grönområden för boende säkerställs och tillgängligheten till byggnader förbättras för personer med nedsatt rörelseförmåga. En viktig del av en modernare och grönare bostadspolitik som samtidigt tar hänsyn till människors skilda förutsättningar och behov.

Ett av syftena med satsningen är att stärka kompetensen och därmed effektiviteten hos landets kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Ett annat syfte är att skapa förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av lagstiftningen och att utveckla förutsättningarna för ett förbättrat samspel mellan olika aktörer på plan- och byggområdet.

Utöver utbildningsinsatsen riktad mot kommuner, länsstyrelser och myndigheter kommer utredaren även att bilda ett forum riktat mot företag och allmänhet, där de kan få fördjupad information om den nya lagstiftningen.

Alliansregeringens målsättning är att förbättra bostadsmarknaden så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. Med denna satsning tar vi tillsammans med kommunerna ett steg i den riktningen.

Magdalena Andersson, riksdagsledamot (M), gruppledare Civilutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev