Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Smart belysning sänker energiförbrukningen radikalt

Genom att byta ut all gammal belysning och istället införa ny smart belysning i offentliga miljöer i Sverige skulle vi spara lika stor mängd energi som samtliga svenska vindkraftverk producerar på ett år. Att faktiskt använda de möjligheter som redan finns för att minska förbrukningen måste bli en prioriterad fråga.

Publicerad: 13 februari 2013, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Nyligen kom det internationella energirådet International Energy Agency (IEA) ut med en rapport som granskar energianvändningen i de nordiska länderna. Sverige har gjort framsteg när det gäller energieffektiviserande åtgärder under de fem år som passerat sedan den senaste granskningen, men rapporten identifierar också flera utmaningar som återstår. IEA påpekar bland annat att 73 procent av befintligt byggnadsbestånd i Finland, Norge och Sverige fortfarande kommer att vara i bruk år 2050. Energieffektivisering i samband med renoveringar är därför mycket viktigt om den totala energiförbrukningen i byggnadsbeståndet ska kunna minska. Märkligt nog nämns inte ny belysning som en lösning trots att man skulle kunna energieffektivisera med upp till 80 procent, om man valde att investera i modern smart belysning i samband med renoveringar eller nybyggnation.

I dag fokuserar debatten om energieffektivisering allt för ofta på förnybara energikällor, såsom vattenkraft, vindkraft etcetera istället för att diskutera hur vi ska kunna spara energi. Detta trots att beräkningar visar att man med smart belysning kan minska energiförbrukningen i offentliga miljöer med upp till 80 procent, allt genom att låta sensorer styra och reglera ljuset efter närvaro och mängden dagsljus som för tillfället strömmar in i lokalen. Detta gäller framförallt äldre byggnader, men föråldrad belysningsteknik installeras alltför ofta även i nyproduktion där byggnaden i övrigt byggs efter moderna miljö- och energikrav. Resultatet är att vi helt i onödan slösar bort en stor del av den energi som behövs för belysningen i våra kontor, skolor och sjukhus. Om man skulle byta ut alla gamla belysningsanläggningar mot moderna som regleras med automatiska lösningar sparar vi 6 TWh per år i Sverige. Det motsvarar hela den mängd energi som samtliga svenska vindkraftverk producerar på ett år.

Förutom de miljövinster som ökad energieffektivisering skulle ge, är investeringar i modern smart belysning också en ekonomiskt smart investering som i många fall är intjänad redan efter tre år. Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan gällande miljöanpassad och hållbar upphandling, understryker att byte av belysning är ett av de enklaste sätten för kommun, stat och landsting att spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön. Det är användningen som kostar när det kommer till belysningen, inte själva inköpet och i Sverige skulle vi kunna spara nio miljarder varje år genom att införa smart belysning i den offentliga miljön.

Större medvetenhet hos kommuner, stat och landsting är avgörande för att energieffektiviseringen ska kunna öka i offentlig sektor. Att den omfattande IEA-rapporten inte framhåller de stora energivinster som ny smart belysning kan ge är ytterligare ett tecken på hur lågprioriterad denna fråga är. Men om Sverige ska fortsätta att vara ett land i framkant när det gäller energieffektivisering så måste fokus ändras. Det finns redan i dag en lösning som skulle minska energiförbrukningen i Sverige med 80 procent - att den möjligheten inte utnyttjas är både alarmerande och helt obegripligt.

Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev