Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Slopa fjärrvärmemonopolet

Regeringens räddhågsna politik hotar den svenska fjärrvärmen. Försöken att lindra fjärrvärmemonopolets skadliga biverkningar för både kunderna och miljön lär misslyckas. Istället borde monopolet skrotas.

Publicerad: 12 juni 2013, 13:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Fjärrvärmens framtid i Sverige är hotad. Energiminister Anna-Karin Hatts utredningar, som är ute på remiss över sommaren, har nämligen landat i att behålla fjärrvärmemonopolet och de försök som gjorts för att lindra monopolets negativa effekter lär bli verkningslösa. Det enda som återstår är att skrota monopolet och börja om med de färdiga förslagen från utredningen Fjärrvärme i konkurrens.

Tyvärr har energiministern och regeringen valt att hellre skydda fjärrvärmebranschen än att ge kunder och konsumenter möjlighet att välja leverantörer av värme. Med de nya förslagen får den helt utsläppsfria restvärmen från industrin till och med sämre villkor än vad de har i dag. En form av priskontroll är tänkt att stoppa de historiskt höga prisökningarna på fjärrvärme, men denna kontrollmodell tror inte ens utredarna på Energimarknadsinspektionen själva på.

Hade istället monopolet slopats och näten öppnats, hade vi kunnat få flera goda effekter. Dels hade industrins restvärme kunnat bidra till att nå målen för miljö- och klimatförbättringar, dels hade vi fått till stånd en god priskonkurrens, något som gynnar konsumenterna.

Att slopa monopolet är ingen ny idé. I utredningen om fjärrvärmens framtid – Fjärrvärme i konkurrens – föreslogs att alla fjärrvärmenät skulle öppnas upp med så kallat tredjepartstillträde, TPA. Men regeringen fick kalla fötter och lyssnade till monopolföretagens företrädare som påstod att öppna nät skulle slå sönder landets fjärrvärmesystem, vilket förstås är ett argument i egen sak. För att visa handlingskraft gav regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att - med bibehållet monopol - föreslå ett reglerat tillträde till näten och en modell för prisförändringsprövning eller snarare priskontroll. Och det är där vi är i dag.

Vi kan konstatera att fjärrvärmens problem inte löses med dessa åtgärder. Felet ligger inte hos de utredande myndigheterna utan i att uppdragen var orealistiska. Ett exempel är att fjärrvärmebolagen ska hållas skadeslösa, vilket i praktiken innebär att regeringen värnar mer om dessa bolags bokslut än om kunder, konsumenter och miljö.

IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i rapporten Förutsättningar för ökad nytta av restvärme att restvärmen i Sverige måste ses i ett systemutvidgat perspektiv. Mer restvärme innebär att mindre volymer biobränslen behövs. I ett europeiskt perspektiv innebär det att det hos oss inbesparade biobränslet kan ersätta fossileldad värme i andra länder och då blir den samlade miljöeffekten dubbel.

Energiministern har i många sammanhang understrukit Sveriges internationella ansvar för miljöfrågorna och sagt att vi ska vara ett föregångsland. Det är förvånande att Anna-Karin Hatt bortser från att öppenhet är grunden även för fjärrvärmens utveckling. IVL-rapporten innehåller konkreta beräkningar för att restvärmen ger minskade koldioxidutsläpp mindre primärenergibehov. Det riktigt intressanta är att det minskade behovet resulterar i att Sverige kan ”exportera” bättre miljö till länder som använder stora mängder fossila bränslen.

Det nu hög tid att komma tillbaka till huvudförslagen i utredningen Fjärrvärme i konkurrens. Monopolet måste bort. Regeringen står för mångfald och konkurrens inom de flesta samhällsområden och det finns ingen anledning att diskriminera fjärrvärmen. Det är dags att ersätta trångsynthet med öppenhet till nytta för kunder, konsumenter, miljö, klimat och inte minst för fjärrvärmebolagen själva. Vi restvärmeleverantörer är bredda att ge vårt bidrag till den processen.

Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev