fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Slag mot svensk exportindustri”

Göteborgs hamn är hela Sveriges hamn, 30 procent av den svenska utrikeshandeln passerar våra kajer. Trots det finns den nödvändiga fördjupningen av farleden – som krävs för att kunna hantera de största fartygen – inte med i regeringens infrastruktursatsning. Det är mycket olyckligt.

Publicerad: 12 december 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För varje investerad krona i Göteborg hamn får samhället fyra kronor tillbaka, skriver Göteborgs hamns vd.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarInfrastrukturen 2018-2029

Varje dag skeppas skogsprodukter från Värmland och Jämtland, stål- och järnkonstruktioner från Västmanland och Dalarna, möbler och sågade trävaror från Kronoberg och Jönköping, bilar och fordonsdelar från Västra Götalandsregionen och Blekinge. Det är ett axplock av de varor – totalt till ett värde av 500 miljarder kronor – som passerar Göteborgs hamn årligen.

Göteborgs hamn når idag 130 hamnar med direkttrafik till Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Förutom direkttrafiken har hamnen frekventa avgångar till de stora omlastningsnaven på kontinenten samt en daglig intra-europeisk fartygstrafik.

En avgörande faktor för att företagen i Sverige ska kunna fortsätta att bidra till en hög export och import är att Göteborgs hamn kan utvecklas och har möjlighet att ta emot de allt större och modernare fartygen. Idag kan hamnen ta emot världens största fartyg med kapacitet på över 20 000 containrar, men det finns begränsningar. Farleden i Göteborgs hamn är inte djup nog och kajerna är inte anpassade för dessa fartyg, vilket leder till att de bara kan lastas till 50 procent av sin kapacitet.

Om inte arbetet med att fördjupa farleden och utveckla kajerna kan påbörjas snarast finns det en uppenbar fara att det drabbar stora delar av det svenska näringslivet. Direkttrafiken till världens tillväxtmarknader riskerar att försvinna, då den trafiken främst utgörs av de allra största fartygen. Som en konsekvens blir det betydligt svårare att snabbt och effektivt få ut svenska produkter i världen.

Ytterst är det regeringen som beslutar om vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras i Sverige fram till 2029. Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett planförslag för vilka infrastruktursatsningar staten ska prioritera perioden 2018–2029. I Trafikverkets planförslag finns inte en farledsfördjupning i Göteborgs hamn med, vilket är mycket olyckligt.

Idag pekar all forskning och alla prognoser på att den globala handeln kommer att fortsätta att öka. Den kommer att öka i Sverige, den kommer att öka i Norden, den kommer att öka i Europa och den kommer också att öka i övriga världen. Kraven på att nå de olika marknaderna snabbt och effektivt kommer att öka.

När det gäller de beräkningar som Trafikverket gjort av den uppskattade samhällsnyttan med olika infrastruktursatsningar i Sverige, så är utbyggnaden av Göteborgs hamn i en klass för sig, för varje investerad krona får samhället fyra tillbaka.

Med det som bakgrund kan vi konstatera att Sverige inte kan vänta med att fördjupa farleden i Göteborgs hamn. Om inte projektet påbörjas snarast kommer det att slå mot den svenska exportindustrin. 
 
Därför uppmanar jag politiker, företagsledare och andra företrädare
att ställa sig bakom en farledsfördjupning i Göteborgs hamn. Regeringen måste finna en finansieringslösning som leder till att spaden snarast kan gå i vattnet för att påbörja fördjupningen av farleden i Göteborgs hamn.

Magnus Kårestedt, vd Göteborborgs Hamn AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev