tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Skavsta flygplats en lösning på utmaningarna

Vi välkomnar initiativet att bredda debatten till att inte enbart handla om Bromma och Arlanda. Stockholm Skavsta flygplats är en viktig del i lösningen på de infrastrukturella utmaningar som ett växande Storstockholm står inför.

Publicerad: 13 maj 2016, 10:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under 2015 reste cirka två miljoner personer via Stockholm Skavsta och tillstånd finns för att öka passagerarantalet till sex miljoner årligen.


Ämnen i artikeln:

RegionerBrommaStockholmsflygets framtidFlygtrafikArlandaStockholm

REPLIK. I ett debattinlägg den 10 maj efterlyser politiker från Västerås en utredning som belyser möjligheter och konsekvenser av hur andra flygplatser inom regionen skulle kunna avlasta Arlanda/Bromma.

Anders Sundströms utredningsuppdrag var begränsat till framtida flygtrafik på Bromma och Arlanda. I samband med att han presenterade sin rapport uppmanade han till en offentlig debatt. Vi välkomnar initiativet att bredda debatten till att inte enbart handla om Bromma och Arlanda.

Regeringen kommer under hösten att presentera en infrastrukturproposition och en nationell flygstrategi. Framtidens flygkapacitet i Storstockholms-, Mälardalsregionen kommer att behandlas i båda dokumenten.

Det pågår och planeras stora infrastrukturprojekt för att möta de transportbehov som redan idag finns bland företag och privatpersoner som lever och arbetar i regionen. Investeringar i Citybanan och Ostlänken ska ge tillförlitligare, snabbare och smidigare tågtrafik för pendlare, övriga tågresenärer och godstrafik.

Rent nationalekonomiskt är det självklart att nyttan av dessa investeringar ska maximeras. Tillväxten i regionen står i direkt relation till hur väl infrastrukturen - oavsett transportmedel - fungerar. Flygets betydelse för det svenska näringslivet har, på uppdrag av SNS, studerats av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid. I sin rapport visar de bland annat att sambandet mellan tidsavståndet till närmsta flygplats och den ekonomiska aktiviten är starkt.

De visar vidare att de internationella direktlinjerna är mycket betydelsefulla för utvecklingen inom tjänstebranschen, bland annat besöksnäringen. Närhet till en flygplats med internationella direktlinjer får alltså i sin förlängning direkta konsekvenser för sysselsättningsnivåerna i regionen.

Ostlänken och dess station vid Stockholm Skavsta flygplats kommer märkbart att öka närheten till internationella direktlinjer för företag och privatpersoner i Mälardalen och Östergötland.

Anders Sundström räknar i sin rapport med en fördubbling av antalet flygresenärer till och från Stockholmsregionen fram till 2040. Det är framförallt semesterresorna till utlandet som ökar men också internationella resor till släkt och vänner bedöms öka i framtiden som en effekt av internationell migration.

Stockholm Skavsta flygplats är en lösning på den bristande flygkapacitet som förutses i ett växande Storstockholm.  Genom att erbjuda internationell flygtrafik för regionen söder om Slussen utgör flygplatsen ett komplement till Arlanda och en lösning på infrastrukturproblem.

Stockholm Skavsta flygplats är Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik och kommer på fjärde plats sett till antalet utlandsdestinationer.

Under 2015 reste cirka två miljoner personer via Stockholm Skavsta och tillstånd finns för att öka passagerarantalet till sex miljoner årligen.

En flygplats är mer än bara landningsbanor. Det är byggnader, tillfarter, service och företagslogistik. Anders Sundström påpekar i sin rapport att det krävs stora nationella investeringar för att göra Arlanda flygplats till ett internationellt nav i Norden. Det faktum att Stockholm Skavsta flygplats huvudsakligen är privatägd och oberoende av statligt stöd gör flygplatsen redan idag till en resurs som kan avlasta ett kapacitetsansträngt Stockholm.

Stockholm Skavsta flygplats är en viktig del i lösningen på de infrastrukturella utmaningar som ett växande Storstockholm står inför.

Peter Steinmetz, vd Stockholm Skavsta Flygplats AB

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S) Nyköping

Viking Jonsson, regionstyrelsens ordförande (S) Regionförbundet Sörmland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev