fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Skärpta krav försämrar skolskjutsar och färdtjänst

Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta den pressade taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Hur det påverkar förmågan att upprätthålla kvaliteten i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, måste nu diskuteras.

Publicerad: 14 april 2015, 11:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Beslutar regeringen om skarpare krav utgår vi från att den är beredd att låta staten stå för finansieringen.


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenKvalitetFärdtjänst

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutade dock riksdagen att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut kommer att tolkas av regeringen. Det finns en uppenbar risk för att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

I stället för att stanna vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar för att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i en majoritet av Sveriges taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35 000-50 000 kronor styck. En grov uppskattning är att drygt 75 procent av landets 16 452 taxifordon har en sådan installerad. Men inte ens de företag som i dag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan fem och åtta procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån nu befintlig teknik för överföring och betonar att: ”Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade.”

Svenska Taxiförbundet förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas i taxiföretagens fordon.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken – så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.

Per Juth, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev