tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Satsa på Mälardalen - gynna hela Sverige”

Regeringens beslut om kommande nationell infrastrukturplan blir en ödesfråga för Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter. Våra sju län i Stockholm-Mälardalen har enats om ett gemensamt svar till regeringen inför beslutet. Mer resurser till drift, underhåll och investeringar i framtidens vägar och spår måste till. Det krävs också rätt prioriteringar i var, hur och när resurser satsas.

Publicerad: 7 december 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt, skriver nio regionråd. Foto: Agneta Forssén, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturen 2018-2029JärnvägBostadsbyggande

Vi sju län bygger och planerar för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030. Vi gör betydande investeringar i en kollektivtrafik som ska underlätta för människor att bo, leva och verka inom våra län. Ett tydligt exempel är vår överenskommelse om att investera över 4 miljarder kronor i en utbyggd regionaltågstrafik.

En stark Mälarregion förutsätter samtidigt inte bara att vi gör vår hemläxa. Även staten måste vara med. Våra län har därför enats om ett gemensamt svar på förslaget till nationell plan där vi slår fast ett antal principer och prioriterade objekt centrala för hela Sveriges framtid:

1. Beslutade åtgärder i nuvarande plan måste slutföras. Vi välkomnar att flera av våra prioriterade behov finns med i förslaget. Samtidigt kan konstateras att flera redan beslutade och påbörjade projekt bortprioriteras, senareläggs eller skjuts på framtiden. Det gäller Ostlänken, Östlig förbindelse, dubbelspår Hallsberg-Degerön och Tvärförbindelse Södertörn.

2. Ostlänken måste färdigställas till 2028. Ostlänken är inte enbart en viktig första etapp i ett höghastighetssystem, utan också en del i det storregionala kollektivtrafiksystemet mellan Stockholm och Östergötland och måste färdigställas enligt beslutad tidplan. För utökad regional persontrafik samt fjärr- och godstrafik.

3. Fyrspår Uppsala-Stockholm behöver en tydlig utbyggnadsplan. Den föreslagna satsningen på en första etapp av fyrspåret utgör bara en start och ligger långt fram i planperioden. För att arbetspendling och bostadsbyggande ska nå sin fulla potential måste fyrspåret byggas ut i sin helhet. Satsningen är också viktig för Arlandas utveckling som norra Europas ledande flygplats, med cirka 25 miljoner årliga passagerare och 50 000 direkta arbetstillfällen redan 2030.

4. Utveckla Solna station och Barkarby som storregionala bytespunkter. För att maximera nyttan med tunnelbaneutbyggnaderna i Stockholm behöver utpekade bytespunkter färdigställas senast då aktuella tunnelbaneutbyggnader slutförs. Barkarby måste färdigställas senast när tunnelbanan invigs 2024.  Vad gäller Solna station är det oroande att den inte är omnämnd som regionaltågsstation.

5. Förstärk Mälarbanan och Svealandsbanan. Vi saknar en tydlig prioritering av utbyggnad av kapaciteten på Mälarbanan sträckan Arboga-Hovsta samt Svealandsbanan Folkesta-Rekarne. Kapaciteten måste här utökas under planperioden för att kunna utveckla den storregionala tågtrafiken som stärker Örebros och Västerås roll som nodstäder.

6. Utveckla Hallsbergs rangerbangård. Hallsberg är Sveriges största rangerbangård och viktig nod för godstransporter i hela Sverige. Vi efterfrågar en tydlig plan för hur den planerade utvecklingen ska fullföljas. Ett exempel utgörs av dubbelspåret mellan Hallsberg och Motala, som möjliggör ökade godstransporter på järnväg och längre tåg på sträckan Hallsberg-Malmö.

7. Gotland behöver trafiksystem som bättre binder samman ön med fastlandet. Det förutsätter en väl anpassad infrastruktur på Gotland,. Det behöver finnas möjligheter att utveckla en reservhamn för färjetrafiken. För snabba resor och transporter är hamnarna i Nynäshamn och Oskarshamn, liksom flygförbindelserna med Stockholmsområdet, viktiga.

Våra sju län i Stockholm-Mälardalen riktar ett rakt erbjudande om hundratusentals nya bostäder, arbetsplatser och minskad klimatpåverkan. Om detta ska bli möjligt krävs det både dialog, långsiktigt stabil planering och en tydlig prioritering av den del av Sverige där nära hälften av landets befolkning bor. Därför uppmanar vi nu regeringen att lyssna och ta till sig av vårt gemensamma remissvar. Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt.

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits

Bertil Kinnunen, regionråd (S) region Uppsala och vice ordförande En Bättre Sits

Tommy Levinsson, regionråd (S) region Västmanland och ledamot En Bättre Sits

Mats Gunnarsson, regionråd (MP) region Örebro och ledamot En Bättre Sits

Monica Johansson, finanslandstingsråd (S) Landstinget Sörmland och ledamot En Bättre Sits

Göran Gunnarsson, regionråd (C) region Östergötland och ledamot En Bättre Sits

Meit Fohlin, regionråd (S) region Gotland och ledamot En Bättre Sits

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting och ordförande Mälardalsrådet

Erik Langby, landstingsledamot (M) Stockholms läns landsting och vice ordförande Mälardalsrådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev