Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Sao Paolo och Örebro visar vägen till hållbara städer

Städerna är nyckeln till en hållbar framtid. Lösningar med smart teknik som använder IT för att minska energianvändning och koldioxidutsläpp kan bidra till en hållbar utveckling och ta städer till en ny nivå, visar exempel från Sao Paolo och Örebro. Upp till 30 procent energibesparing, upp till 15 procent minskning av vattenförluster och upp till 20 procent minskning av restider och förseningar är bara början.

Publicerad: 3 januari 2014, 09:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItSamhällsplaneringKlimatEnergieffektivisering

Det säger sig självt; för att kunna möta framtidens utmaningar och på allvar skapa en hållbar värld måste vi identifiera vilka de centrala utmaningarna är. Städer står i dag för 50 procent av världens befolkning och för 75 procent av den globala energikonsumtionen. Dessutom representerar de 80 procent av de globala växthusgasutsläppen. Och städerna växer. År 2050 kommer de att vara hem för 70 procent av världens befolkning.

Städerna står med andra ord inför betydande utmaningar; brist på resurser som energi och vatten, miljöföroreningar, en åldrande och överbelastad infrastruktur, trafikstockningar och kriminalitet. Samtidigt måste städerna konkurrera på en global marknad för att attrahera framtidens talanger, arbetstillfällen och investeringar och på samma gång arbeta för att hålla nere kostnader och skuldsättning.

Vägen framåt måste utgå från smarta, effektiva och hållbara lösningar för våra städer. I klartext betyder det att effektivisera städernas befintliga infrastruktur och ta den till en ny nivå. Det innebär minskad miljöpåverkan från våra städer, inklusive koldioxidutsläpp. Det innebär också förbättrad stadsförnyelse och skapande av fler parker och träd. Och det betyder skapande av en smartare och bättre plats för städernas invånare att bo, arbeta och leka på. Schneider Electric har erfarenhet av mer än 200 projekt som rör smarta städer och ser följande fem steg som centrala i processen mot den smarta staden:

1. Formulera visionen. Varje stad är unik, från historia till storlek, dess tillgång på resurser, och dess komplexitet och utveckling. Visionerna skiljer sig åt. En del vill stå som värd till en stor händelse, exempelvis ett olympiskt spel, Fotbolls-VM eller liknande, andra växa snabbt, en tredje har som mål att bli grönare. Men alla måste bli mer attraktiva för att konkurrera på respektive marknad. Därför bör också varje stad planera sin framtid, formulera sin vision och bestämma hur färdplanen ska se ut.

2. Inkludera teknik i arbetet. En stad är ett system av olika system - ett elnät, ett distributionssystem för gas, ett vatten- och avloppssystem, kollektivtrafik, offentlig service, kommersiella byggnader, sjukhus och bostäder. Städer måste förbättra effektiviteten i de egna driftsystemen och använda beprövade lösningar som fokuserar på dessa systems svaga punkter; strömavbrott, översvämningar, trafikstockningar etcetera. Något som kräver stark teknisk kompetens och processkunnande för att utforma en effektiv lösning som optimerar på systemnivå.

3. Integrera drift och IT-system. En viktig faktor är att verksamheten får ta del av den data och information som de olika IT- och driftsystemen genererar. Om verksamheten och informationen integreras, ökar stadens effektivitet avsevärt. Att skapa förbindelser mellan olika operativsystem ger de verktyg som krävs för att stadens ledning kan förbättra effektiviteten och för att medborgare och företag kan få bättre information och tjänster.

4. Lägg till innovationer. Innovation, i form av ny teknik, nya finansieringsmekanismer, innovativa affärsmodeller, nya samarbetsformer, förändring av hur människor kan leva och arbeta är nyckeln till att hjälpa varje stad uppnå en hållbar vision.

5. Driv på för samverkan. En stad är en komplex värdekedja. Trenden är således en metod som kombinerar den offentliga styrningen, människors ägande och affärssamarbeten mellan globala och lokala aktörer. Och en smart stad är en stad som ger medborgarna en röst i utvecklandet av stadens liv och framtid.

Globalt finns många fina exempel på hur smarta städer kan ge stor effekt. Ett sådant är hur smarta övervakningssystem i 382 korsningar i Sao Paulo, Brasilien, har gett staden realtidskontroll över trafiken och på så sätt kunna förbättra trafikflödet med stora ekonomiska och miljömässiga vinster som följd. Men detta behöver inte vara svårt. Det viktigaste är viljan och strategiskt tänkande. Svenska Örebro är ett bra lokalt exempel på framgångsrik energieffektivisering. Genom smartare styrning och kontroll av värme och ventilation i cirka 400 byggnader har staden lyckats spara cirka 20 procent av den totala energinotan och minskat koldioxidavtrycket med 36 procent.

Sammanfattningsvis är det svårt att se varför vi inte ska kunna ta konkreta steg mot smartare, effektivare och mer hållbara städer redan i dag. Örebro är bara ett av många bra exempel att inspireras av. Tekniken och kunnandet finns. Nu gäller det att gå till handling.

Mattias Fredriksson, affärsutvecklingschef Schneider Electric

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev