Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Samarbete ökar turismen

En ökad besöksnäring kräver satsningar från både politiken och näringslivet i Stockholmsregionen. Ett sådant samarbete gynnar turismen i hela Sverige.

Publicerad: 9 maj 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TurismBesöksnäringenFlygtrafik

Under 2010 omsatte besöksnäringen i Sverige drygt 250 miljarder kronor, varav utländska besökare svarade för 87 miljarder. Intäkterna från turismen svarar för cirka en femtedel av tjänsteexporten. Stockholm lockar varje år över 10 miljoner besökare från hela världen. Regeringen och den samlade turistnäringen står gemensamt bakom en nationell strategi med målet att till 2020 fördubbla omsättning och exportvärde i besöksnäringen. För huvudstadsregionen har Stockholms stad och besöksnäringens organisationer gemensamt formulerat målet att branschens omsättning ska öka med 80 procent fram till 2020.

För att nå målet krävs att vi ökar tillgängligheten genom fler bäddar och fler direktförbindelser, ökar den internationella marknadsföringen, skapar nya finansieringsmodeller och säkerställer ett gott värdskap.

Stockholm är ett viktigt besöksmål i sig, men också en port till Sverige. Därför är tillgängligheten, och då främst flygförbindelserna, av avgörande betydelse. Ett föråldrat miljötillstånd har skapat osäkerhet om planerna att modernisera Arlanda, men det är en fråga som vi utgår från kommer att lösas. Det vore orimligt om ambitionerna att öka den svenska besöksnäringen skulle stupa på självförvållade kapacitetsproblem i flygtrafiken till och från landet.

Också affärs- och konferensresenärernas tillgång till Bromma är en viktig förutsättning. Arlanda och Bromma kompletterar varandra som portar till ett allt mer attraktivt Stockholm.

För att nå målet måste Stockholms stad och regionens kommuner möjliggöra byggande av nya hotell, vandrarhem och campingplatser. Det kommer att till 2020 behövas ytterligare minst 1 500 hotellrum i regionen jämfört med vad som planeras idag. Tillsammans behöver vi bli bättre på att tydliggöra det stora samhällsekonomiska värdet av investeringar i Stockholm som evenemangsstad. Precis som nya järnvägsspår och vägar är bra för Sveriges tillväxt, gäller detta även annan infrastruktur.

Ska vi klara de högt uppsatta målen för utvecklingen fram till 2020 krävs fortsatta satsningar både från enskilda företag och på olika politiska nivåer. Företagen i branschen måste våga investera i projekt utöver det vanliga. Victoria Tower är ett exempel. Det blir ett landmärke för Stockholm och bidrar på ett avgörande sätt till Kistas attraktivitet och utveckling – men det fordrades en visionär norsk investerare för att förverkliga. Det är satsningar av detta slag som behövs, gärna i samverkan. Fotografiska museet är ett annat utmärkt exempel på ett helt privatfinansierat initiativ från näringslivet. Det är viktigt att alla delar av Stockholms stad har en genuint positiv syn på företag inom besöksnäringen som vill etablera eller utöka sin verksamhet.

Ulla Hamilton, borgarråd (M), ordförande Stockholm Business Region, Stockholm

Anders Ehrling, koncernchef och vd Scandic Hotels

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev