Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så ställer vi om till hållbara tjänsteresor

För att nå visionen om en hållbar stad 2035 finns ett tydligt ansvarstagande för hur Helsingborg använder energikällor och naturresurser. Ett led i satsningen är att få fler att ta tåget på tjänsteresan.

Publicerad: 28 juni 2017, 11:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TransporterKlimat

Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och att fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. Hela 78 procent av den svenska oljeimporten går till transportsektorn. Förutom att utveckla infrastrukturen är det viktigt att genomföra konkreta åtgärder för att stimulera tågresandet, vilket Helsingborgs stad tagit fasta på.

I Helsingborgs vision om en hållbar stad 2035 finns ett tydligt ansvarstagande om hur kommunen använder energikällor och naturresurser. I korthet handlar det om att inte leva över jordens tillgångar. Ett led i satsningen på ett hållbart ekologiskt fotavtryck är omställningen till hållbara tjänsteresor. Under 2016 gjorde stadens medarbetare enbart till Stockholm omkring 1500 enkelresor med flyg och 1300 enkelresor med tåg. Det motsvarade en total kostnad på drygt sex miljoner kronor.

Den övergripande frågan för kommunledningen var - hur kan vi minska det ekologiska fotavtrycket genom fler hållbara resor? Målet var att få till en beteendeförändring och finansiera den. Tidigare miljöavgifter om först fyra och senare tio procent hade inte visat sig vara tillräckligt för att få till denna beteendeförändring. I början av juni månad introducerade kommunstyrelsen därför ett helt nytt klimatväxlingsprogram på en betydligt tuffare nivå. Nu görs ett påslag om 50 procent av kostnaden för flygresor och ett lika stort påslag på milkostnaden för resor med egen bil i tjänsten.

De medel som frigörs går till en klimatfond som kan användas för kostnadsfria tjänsteresor med kollektivtrafiken. I ett första steg omfattas Skånetrafiken med stads- och regionbussar samt tåg, men en naturlig fortsättning är att även inkludera längre resor med fjärrtåg. Dessutom ska fonden subventionera inköp av elcyklar med upp till 6000 kronor per cykel.

Målet är att få till en beteendeförändring och att finansieringsmodellen för klimatsmarta tjänsteresor ska vara självfinansierad. Stadens kostnader för flygresor under 2016 var 3,8 miljoner kronor och 2,3 miljoner kronor för egen bil. Tillämpar vi påslaget om 50 procent samt kalkylerar med något färre resor på grund av påslaget får kommunen in omkring 2,6 miljoner kronor till klimatfonden. Ambitionen med det nya systemet är att man när resan beställs ska se att det blir en stor extrakostnad och tänka till en extra gång.

Tåget är det i särklass mest energieffektiva och miljöanpassade transportslaget. Det drivs redan uteslutande av förnybar el och målet om nollutsläpp av klimatgaser är i princip redan uppfyllt för järnvägen. Under en tågresa Helsingborg-Göteborg eller Stockholm-Göteborg blir utsläppet bara 1 gram koldioxid. Det innebär att det går att ta tåget 50 000 gånger mellan Stockholm och Göteborg och släppa ut lika mycket som du gör med en enda flygresa.

En kortare tågresa, till exempel Helsingborg – Malmö blir utsläppet bara ½ gram. Använder du en genomsnittlig ny bil på denna sträcka släpper du ut 6 kg koldioxid. Med en ”supermiljöbil” blir utsläppen lägre, men fortfarande upp till 3 kg, jämfört med tågets ½ gram.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, men alltför få kommuner, landsting och företag arbetar konkret med klimatsmarta tjänsteresor. Fler borde ta efter Helsingborgs lösning för att kunna gå från ord till handling och öka takten i klimatarbetet.

Lars Thunberg, kommunalråd (KD) Helsingborg

Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör SJ

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TransporterKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev