Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så ska Stockholm bli en stad för alla

2070 har Stockholm växt med drygt en miljon människor. Det ställer ordentliga krav på stadens utveckling - men få tänker så långt fram i tiden. Sweco, Skanska Sverige och MTR Norden presenterar här en gemensam vision om hur huvudstaden ska se ut i framtiden.

Publicerad: 8 maj 2014, 13:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSamhällsplaneringInfrastrukturinvesteringarBostadsbyggande

Ofta när framtidsplaner för Stockholms utveckling presenteras har de ett perspektiv på tio eller tjugo år framåt i tiden. Det räcker inte. Vi ser ett Stockholm år 2070, då staden har vuxit med drygt en miljon invånare. I den enda tillräckligt långsiktiga visionen för Stockholms utveckling presenterar vi konkreta, finansierade och tekniskt möjliga helhetslösningar som bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid för staden.

Många är överens om att Stockholm behöver byggas tätare och att det behövs omfattande satsningar inom kollektivtrafiken för att klara stadens snabba tillväxt. Samtidigt har de konkreta lösningarna och det långa perspektivet lyst med sin frånvaro. Sweco, Skanska och MTR är med och utvecklar och bygger merparten av dagens stora bygg- och infrastruktursatsningar. För att möta behoven hos kommande generationer stockholmare har vi tagit fram det första förslag som faktiskt möjliggör den befolkningstillväxt som Stockholm står inför. I vår gemensamma vision för Stockholm 2070 visar vi att gränsöverskridande samarbete är den modell som morgondagens stad behöver byggas på.

Det går att vara konkret även med ett långt tidsperspektiv. År 2070 ska tre miljoner människor bo, arbeta och trivas i Stockholm. Vi bedömer att det behövs en utbyggnad av tunnelbanan med 38 nya stationer, 1 200 kilometer cykelväg och 500 000 nya bostäder till det datumet. Det är först när vi når en satsning i den storleksordningen som vi bygger en långsiktigt hållbar stad där alla nya invånare ryms och fler kan välja bort bilen.

Vår bild är att finansieringen behöver bygga på en kombination av offentliga och privata medel, där ökade markvärden spelar en avgörande roll. Där nya knutpunkter skapas kommer markvärdena att öka. Det leder i sin tur till att markägarna får incitament att öka nyttjandegraden genom om- och nybyggnad på marken. När staden förtätas kommer kommunerna att kunna realisera betydande markvärden, som i sin tur kan användas till att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Fram till 2070 vill vi se ett tätare Stockholm, som växer inifrån och ut. För att klara de prognostiserade behoven behöver vi bygga en tät stad, samtidigt som vi skapar och bevarar högkvalitativa grön- och rekreationsområden. Vi vet att det finns en efterfrågan på att bo nära stadens puls och slippa långa resvägar. Därför ser vi en kraftigt utbyggd tunnelbana, med tvärförbindelser som avlastar trängseln i centrum och skapar alternativa resvägar. Nya stadsdelscentrum skapas vid knutpunkterna, där cykeln har en viktig roll som komplement till tunnelbanan. På det här sättet kan vi skapa innerstadskvaliteteter även i de nya ytterområdena.

De initiativ som tas behöver bli ännu mer ambitiösa och våga tänka i nya banor. Stockholmsförhandlingen från förra året föreslår 78 000 bostäder och en utbyggd tunnelbana till 2030. Den är konkret finansierad, men bristfällig i det att satsningen enligt våra bedömningar bara fyller halva 2030 års behov samt även underskattar markvärdespotentialen.

Ett annat initiativ som vi välkomnar är Stockholms stads planer på 140 000 nya bostäder till 2030. Förslaget håller en ambitionsnivå som är i linje med våra prognoser för staden. Samtidigt kvarstår utmaningen att konkretisera det hela, eftersom någon finansiering eller fysisk plan ännu inte har presenterats.

Vår vision skiljer sig från mängden genom att ge ett konkret, tekniskt möjligt och kostnadsbesparande förslag, som fyller hela det långsiktiga behovet för ett hållbart Stockholm i fortsatt tillväxt. Vi menar att nyckeln till framgång handlar om att skapa en tätare stad och om att öka samarbetet med privata aktörer i infrastrukturfinansieringen.

Kloka och djärva beslut togs i Stockholm på 1940- och 50-talen. Trots ett förhållandevis litet invånarantal bestämde man sig för att bygga ett omfattande tunnelbanesystem. Motivet var en väntande befolkningstillväxt. Vi har levt på dessa beslut fram till idag och de har tjänat oss väl, men nu har systemet nått sin maxkapacitet. När Sveriges huvudstad återigen är på väg att växa ur kostymen är det dags att göra en liknande resa igen. Skillnaden idag är att samarbete är en helt avgörande framgångsfaktor.

Låt oss slippa se hur Stockholm fortsätter att breda ut sig, med längre avstånd och restider som följd. Låt oss undvika ett ökat bilberoende och förorter som skapar sociala och segregerade öar. Med de lösningar som vi föreslår för Stockholm 2070 går det att skapa en attraktiv, tillgänglig och dynamisk stad för alla. Men det krävs att politiker, stads- och trafikplanerare, arkitekter, markägare och byggbolag öppnar upp för en ny samsyn på ett tätare Stockholm. Det är dags att sluta lösa gårdagens problem och istället samla krafterna för att tillsammans skapa framtidens mest hållbara huvudstad.

Åsa Bergman, vd Sweco Sverige

Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige

Peter Viinapuu, vd MTR Norden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev