Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så får vi mer kollektivtrafik för pengarna

Sänk taxorna i kollektivtrafiken – för klimatets skull, uppmanar Vänsterpartiets trafiktalesperson Emma Wallrup som vill att regeringen tar fram strategier för ökat kollektivt resande.

Publicerad: 17 januari 2018, 12:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Minska bilresandet och nå klimatmålen.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikMiljöVänsterpartiet

Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik har under 2017 presenterat rapporten ”Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna”. Rapporten har analyserat hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.

Från 2007 har kostnaderna för den lokala och regionala kollektivtrafiken ökat från 28,4 miljarder kr till 45,6 miljarder kr år 2016. Det hänger samman med flera saker, dels att vi nu har en utbyggd regiontågstrafik, vilket är mycket positivt. Det är också ett led av att planering nu sker lokalt efter regionala behov. En sak som har lyfts fram och som har ökat kostnaderna är mer miljövänliga fordon, vilket är en nödvändighet, en till kostnad är nya former av avtal. Generellt beror kostnadsökningen på ökade löne-, bränsle-, fordonskostnader.

De förslag som läggs fram i rapporten för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna är bland andra:

■ Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den linjelagda trafiken,
■ Senareläggning av starttiden för förskola samt grund- och gymnasieskola på morgonen
■ Tidsdifferentiering av biljettpriserna genom sänkta priser i lågtrafik
■ Val av kollektivtrafiksystem
■ Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
■ Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
■ Framkomlighetåtgärder
■ Åtgärder för att minska riskerna med trafikavtalen
■ Öka standardiseringen av fordonen
■ Förlängning avtalen för att undvika kostnader för överprövning
■ Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället för stora bussar och att öka anbuden

Det handlar om att gynna stärka kollektivtrafiken med rätt stadsplanering och att arbeta med smartare planering.

Då vi verkligen behöver nå fördubblingsmålet för att klara klimatmålen inom transportsektorn finns det starka skäl för både branschen och de politiska instanserna att vidta åtgärder för att få så mycket samhällsnytta och kollektivtrafik som möjligt för pengarna. Dessa åtgärder måste ske parallellt med att rätt till kollektivavtal och anställningstrygghet blir en självklarhet inom branschen genom dialog mellan arbetsmarknadens parter. Åtgärder för en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik kan aldrig motiveras genom pressade marginaler och sämre arbetsmiljö för de anställda eller försämrad tillgänglighet.

Staden Freigburg i Tyskland är ett exempel där man samplanerat kollektivtrafiken och stadsplaneringen för bil. De har byggt ut och ökat tillgängligheten med kollektivtrafik och minskat tillgänglighet för resor med bil i staden, samtidigt som de har sänkt taxan i kollektivtrafiken. Mycket av kollektivtrafiken utgörs av spårvagn. Freiburg har intresserat många trafikplanerare bland annat på grund av denna lyckade satsning.

Det är dock inte lika ofta man talar just om de tre ben som de har arbetat med

■ öka tillgänglighet med kollektivtrafik
■ minska tillgängligheten med bil
■ sänk taxan i kollektivtrafiken

Det som är positivt är att de på detta sätt också har en bättre ekonomi eftersom det har gett ett kraftigt ökat resande med ökade intäkter. Detta som följd av en stor överflyttning av resor med bil till kollektivtrafiken. Denna modell skulle kunna användas mer uttalat även i Sverige genom ett utökat samarbete mellan regionernas kollektivtrafiknämnder och kommunernas stadsplanerare och skulle ge både mer kollektivtrafik för pengarna och hjälpa till att snabbt nå fördubblingsmålet i Sverige. Därför har vi drivit på för att stadsmiljöavtalet ska gå i denna riktning. Det är även viktigt med en ökad medvetenhet om hur denna trestegsmodell fungerar för att få en kraftig överflyttning av bilresor till kollektivtrafik.

Vänsterpartiet har också lagt en motion i riksdagen som kräver att regeringen får i uppdrag att analysera behov av nationella åtgärder för att stärka kostnadseffektiviteten i resandeökningen inom den lokala och regionala kollektivtrafiken för att nå fördubblingsmålet. Vi vill även att staten tar fram en strategi för att se till att taxorna blir lägre i kollektivtrafiken så att det blir mer kostnadseffektivt för resenärerna. Ett viktigt steg för att öka resandet med kollektivtrafiken, minska bilresandet och nå klimatmålet. Vi står inför en akut situation när det gäller klimatet och bör agera skyndsamt med effektiva metoder som har effekt.

Emma Wallrup, trafiktalesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev