Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så får vi fler att resa kollektivt

Om andelen som reser kollektivt ska öka räcker det inte med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Ett steg i rätt riktning är ökad körhastighet och gena körvägar. Forskning visar att det höjer kollektivtrafikens status i förhållande till bilen och det är också positivt för kollektivtrafikens driftsekonomi.

Publicerad: 4 mars 2016, 11:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen har avsatt två miljarder kronor för kollektivtrafiksatsningar för att skynda på omställningen till hållbara stadsmiljöer.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSverigeförhandlingenTrafik

Många kommuner och regioner har som målsättning att öka andelen som reser kollektivt, går eller cyklar. Även nationellt är detta en uttalad målsättning.

Riksdagens trafikutskott har ställt sig positivt till målsättningen att på sikt fördubbla kollektivtrafikresandet som andel av det totala motoriserade resandet i Sverige.

Investeringar i ökad kollektivtrafik genomförs på flera håll i landet, i synnerhet i våra storstadsregioner. I Sverigeförhandlingen aviseras stora satsningar på nya spårvägsprojekt och utbyggd tunnelbana.

Forskning som sammanställts vid K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik – visar att förbättringar i kollektivtrafiken är viktiga men inte tillräckliga för att skapa varaktig förändring av färdmedelsfördelningen.

Utbyggd kollektivtrafik måste kombineras med styrmedel som gör biltrafiken mindre konkurrenskraftig. Det duger inte att se på kollektivtrafiken som en isolerad företeelse.

Ambitiösa målsättningar till trots ser vi ännu inte några dramatiska förändringar i andelen resande med olika färdmedel.

Resandet med kollektivtrafik ökar visserligen i takt med att utbudets kvalitet och omfattning ökar, men risken är att förbättrad kollektivtrafik i första hand tar marknadsandelar från gång och cykel.

Ny statistik från Trafikanalys visar dessutom att biltrafiken inte nått sin kulmen på det sätt som diskussionen om peak car gjort gällande.

Tecknen på att biltrafiken har planat ut är snarare ett resultat av att vi äger fler bilar per hushåll och därigenom kör varje bil mindre. Vi kan varken se en minskad bilanvändning eller färre resta kilometer totalt sett.

En framgångsrik ansats för att förändra detta är att kombinera styrmedel av ”morot- och piska”-karaktär.

En sådan kombination framstår i litteraturen som mer effektiv för ökad kollektivtrafikandel än att enbart göra förbättringar av kollektivtrafiken - möjligen också mer effektiv än att enbart införa styrmedel för att minska biltrafiken.

Forskning visar att utbud av och pris på bilparkering är ett mycket starkt styrmedel som påverkar färdmedelsvalet. Ett annat styrmedel är att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet genom ökad körhastighet och gena körvägar.

Forskning visar att detta höjer kollektivtrafikens status i förhållande till bilen och det är också positivt för kollektivtrafikens driftsekonomi.

Regeringen har under mandatperioden avsatt två miljarder kronor för kollektivtrafiksatsningar i syfte att påskynda omställningen till hållbara stadsmiljöer. De så kallade stadsmiljöavtalen kan sökas av kommuner och landsting som samtidigt ska beskriva ett paket av motprestationer.

Nästa tillfälle att söka medel blir under 2016. I sådana paket bör verkningsfulla styrmedel ingå som en självklar och viktig komponent.

Styrmedlen behöver utarbetas i samverkan mellan olika nivåer och i dialog med medborgare och näringsliv. En sådan utveckling kräver politiskt mod och ledarskap.

John Hultén, fil dr, föreståndare K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Anders Wretstrand, docent, forskningskoordinator K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev