måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så blir snabbtåg en motor för tillväxt och innovation

Höghastighetsjärnväg mellan storstäderna handlar om så mycket mer än spår. Företag och arbetsmarknaderna kan växa och möjligheter öppnar sig för integration, innovation och hållbarhet. Men då krävs rätt insatser från alla parter, skriver Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner.

Publicerad: 15 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ingen kommun kan luta sig tillbaka i tron att tåget ensamt löser allt.”


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågSverigeförhandlingenPendlingArbetsmarknadJobbForskning

Sverigeförhandlingen har under våren genomfört regionala dialoger i Södermanland, Östergötland, Jönköping och Kronoberg för att diskutera höghastighetsjärnvägens effekter med företrädare för olika branscher, kommuner, regioner och civilsamhälle. Frågan vi ställt har varit vilken potential höghastighetsjärnvägen har som motor för tillväxt och regional utveckling och vad som krävs för att nå full effekt.

Lärdomarna från dialogerna kommer att vara en del av underlaget till slutrapporten som överlämnas till regeringen i december, men redan nu vill vi presentera några angelägna förslag.

Att bygga en höghastighetsjärnväg kommer att leda till tusentals nya jobb när det gäller byggande, planering och kringservice. Bara Ostlänken kommer att innebära 25 000 nya jobb. Sverige behöver en strategi för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning av järnvägs- och bostadsbyggande samt alla kring­investe­ringar. Här finns en chans att öka integrationen och skapa fler jobb.

Flera framhåller att höghastighetsjärnvägen är ett tillräckligt stort projekt för att pröva bättre produkter, teknikskiften och hållbara lösningar. Sverige har här en unik chans att fostra nästa generations innovatörer. Med innovationsupphandling kan Sverige återigen bli ett föregångsland och ta ledningen i klimatomställningen.

Vi rekommenderar därför rege­ringen att använda investeringen i höghastighetsjärnväg till att utveckla nya innovationer inom miljöteknik och att utarbeta en strategi för kompetensförsörjning som tar tillvara landets humankapital och det lokala näringslivet för ökad integration.

Genom att binda samman Sveriges storstadsregioner med snabba tåg blir landets stora tillväxtregioner internationellt konkurrenskraftiga och de mellanliggande regionerna får minskad sårbarhet, ökad tillväxt och välstånd. Det kommer också att leda till en ökande arbetspendling.

Ett ökat pendlande ställer krav på hur samhället är organiserat. Privat och offentlig service i städerna kan behöva bli bättre både vad ­gäller öppettider och flexibilitet. Resor i tjänsten, distansarbete och övertidsersättning är exempel på frågor som kan behöva genom­lysas. En del kan åligga staten medan annat bör skötas av andra, men det är angeläget att öka kunskapen om hur pendlarsamhället kan bli så bra som möjligt. Vi rekommenderar därför rege­ringen att tillsätta en utredning som belyser frågor som aktualiseras av en ökad arbetspendling.

Höghastighetsjärnväg är en möjliggörare för tillväxt och lokal utveckling, men för att få ut full effekt måste en ort också satsa på livsmiljö, bostadsbyggande, arkitektur, kulturutbud och skolor. Ingen kommun kan luta sig tillbaka i tron att tåget ensamt löser allt.

Genom överenskommelser mellan flera parter, kommuner, regioner, näringsliv och stat om gemensamma satsningar kan man samlas och enas om skarpa åtaganden. Vi rekommenderar därför regeringen att premiera sådana uppgörelser mer regelmässigt vid statliga investeringar i syfte att maximera synergieffekterna av sina investeringar.

Vi har mötts av stor framtidstro och kreativitet under regiondialogerna. Sveriges befolkning växer och väntas fortsätta växa. Vi ser en ökande pendling, större funktionella regioner och behöver adressera de utmaningar som följer av det. I samtalen har framförts förslag som får Sverige att satsa framåt och framsynt.

HG Wessberg, förhandlingsperson Sverigeförhandlingen

Catharina Håkansson Bohman, förhandlingsperson Sverigeförhandlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev