söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Risk för att utredningar förstör marknaden

Det skulle vara bättre om regeringen förankrar verksamhetsformen för järnvägsunderhållet över blockgränserna. Då blir vägen framåt stabil och marknadens aktörer får rätt förutsättningar för att kunna investera i nödvändig kunskap och maskiner.

Publicerad: 17 juni 2016, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det har genomförts många kvalificerade utredningar och studier inom området som visar att konkurrens främjar produktivitet.


Ämnen i artikeln:

Statligt järnvägsunderhåll?JärnvägTågtrafik

REPLIK Infrastrukturminister Anna Johansson (S) skriver i sitt svarmin debattartikel att jag är rädd för en jämförelse mellan olika verksamhetsformer för genomförandet av järnvägsunderhåll.

Det är inte jämförelsen jag är rädd för. Det har genomförts många kvalificerade utredningar och studier inom området som visar att konkurrens främjar produktivitet. Jag är däremot rädd för att ytterligare politik och utredande leder till att investerat kapital förstörs, entreprenörer lämnar marknaden och Trafikverket får lägga ytterligare tid och energi på utredningar.

Jag håller med om att något måste göras för att för att resenärer och godsköpare ska kunna lita på järnvägen och tåget bli mer attraktivt. Det är också en förutsättning för byggandet av det hållbara samhället.

Trafikverket har uppdraget att ”i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar”. Inom ramen för detta uppdrag kan regeringen ställa krav på att Trafikverket utvecklar sin egen organisation, kompetens och utveckling av marknaden. Regeringen bör genom uppföljning, inte strukturförändringar, säkra att Trafikverket levererar enligt uppdraget.

Det är bra att besiktningsverksamheten tas in i egen regi. En byggherre och beställare måste ha kontroll på sina tillgångar för att kunna förvalta anläggningen på bästa möjliga sätt. Att genomföra en analys av maskiner som kan ägas av Trafikverket kan också inom vissa ramar vara bra.

När det gäller järnvägsunderhållet har staten redan det samlade ansvaret, det behöver inte utredas eller beslutas på nytt. Trafikverket utredde våren 2015, på regeringens uppdrag, frågan kring ”Alternativ för framtida organisering av järnvägsunderhållet”.

Rekommendationen blev att underhåll och reinvesteringar även i fortsättningen ska handlas upp i konkurrens på marknaden, men att Trafikverket stärker sin funktion för tillstånds- samt leveranskontroll och uppföljning.

Regeringen väljer att gå emot kvalificerade utredare och gå sin egen väg, till vilken nytta? Jag har svårt att förstå hur regeringen ändå kan vara så säker på att driva järnvägsunderhållet i egen regi är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Det skulle vara bättre om regeringen förankrar verksamhetsformen för järnvägsunderhållet över blockgränserna. Då blir vägen framåt stabil och marknadens aktörer får rätt förutsättningar för att kunna investera i nödvändig kunskap och maskiner. En långsiktighet i politiken skulle göra mig mindre rädd.

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev