Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Risk att regeringens nya elbusspremie floppar

Regeringens förslag till utformning av ny elbusspremie kan göra den positiva satsningen till en flopp. Vi hoppas nu att regeringen lyssnar på branschens kritik och modifierar förslaget till elbusspremie.

Publicerad: 7 april 2016, 13:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vår förhoppning är nu att regeringen lyssnar på branschens kritik och modifierar förslaget till elbusspremie. \


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikMiljö

Regering och riksdag beslöt i höstbudgeten 2015 att införa en elbusspremie i syfte att gynna introduktionen av eldrivna bussar. Eldrivna bussar har en stor potential att minska utsläppen av såväl klimatutsläpp, luftföroreningar som av buller. För detta ändamål har det tillförts 50 miljoner kronor 2016 och 100 miljoner kronor per år 2017–2019. Vi ser därför mycket positivt på regeringens förslag till att införa en elbusspremie.

Under regeringskansliets process med utarbetande av förordningen har vi bidragit med idéer och förslag till utformning av regelverk för en elbusspremie. Målsättningen har varit att utarbeta ett enkelt system att administrera för såväl myndigheter som köpare, liknande ett system som supermiljöbilspremien. Ett regelverk som verkligen stimulerar bussföretagen att satsa på en elektrifiering av fordonsflottan och som bidrar till att stimulera innovation och export i svensk fordonsindustri.

Flera aktörer i branschen har föreslagit att alla juridiska personer, såväl privat och kommunalt bussföretag som upphandlande myndighet som bedriver yrkesmässig kollektivtrafik ska få söka elbusspremien. Men i förordningsförslaget anges att premien riktas enbart till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, eller kommunen, och inte till det privata eller kommunala trafikföretaget, det vill säga till de som i dag äger (eller leasar) fordonen, bedriver busstrafik och som har för avsikt att köpa en elbuss.

Men om elbusspremien endast subventionerar upphandlad linjetrafik utestängs kommersiella aktörer att ta del av denna premie, trots att även denna trafik ger klimat- och miljöfördelar med att elektrifieras. Denna utformning av förordningen är direkt diskriminerande mot icke-upphandlad kommersiell kollektivtrafik. Redan i dag är intresset hos kommersiella aktörer stort för att elektrifiera busstrafiken, eftersom elbussen skapar en ökad attraktivitet och stärker buss- och kollektivtrafikens varumärke.

Förslaget om att en elbusspremie endast avser elbussar som ska användas för kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik som ingåtts efter den 31 december 2015 anser vi är en högst olycklig och kontraproduktiv konstruktion. Eftersom det fram till 2020 är få upphandlingar som genomförs i större tätorter är risken stor att möjligheten att utnyttja elbusspremien blir synnerligen begränsad.

Detta villkor innebär att introduktionen av elbussar kommer att gå långsammare än vad som i annat fall hade varit möjligt med en bättre utformning av regelverken. Och eftersom ett uttalat syfte med elbusspremien är att testa och utvärdera ny teknik för operatörer och beställare är denna del av förslaget kontraproduktivt. Ett försök som med linje 73 i Stockholm, där elbuss nu testas, blir då inte aktuellt.

Detta trots att erfarenheter som längre fram kan vara en del i kravställning i offentliga upphandlingar av kollektivtrafik kan komma fram. Det är inte ovanligt med tilläggsbeställningar i befintliga avtal, varför erfarenheter som av linje 73 i Stockholm kan nyttjas här och nu.

Vi anser också att den nedre gränsen med 60 personer bör sänkas, då en sådan begränsning hämmar inköp av bussar som används i stadsmiljö. Förslagsvis bör gränsen sänkas till mellan 20-50 passagerare.

Vår förhoppning är nu att regeringen lyssnar på branschens kritik och modifierar förslaget till elbusspremie.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev