Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Riksintressen hotar inte kommunernas självstyre

Att ett område pekas ut som ett riksintresse för vindbruk påverkar inte på något sätt det tillsynsansvar som länsstyrelserna har kring det kommunala planmonopolet, eller det kommunala självstyret, replikerar Mattias Eriksson på Energimyndigheten.

Publicerad: 16 januari 2013, 10:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Debatt och dialog är bra. Debatter som baseras på fakta är ännu bättre. Jan Hedman framför en del märkliga och felaktiga påståenden i sin debattartikel i Dagens Samhälle den 4 januari, som bör bemötas så att diskussionerna kan fortsätta utifrån en saklig grund. Att ett område pekas ut som ett riksintresse för vindbruk påverkar inte på något sätt det tillsynsansvar som länsstyrelserna har kring det kommunala planmonopolet, eller det kommunala självstyret. Kommuner och länsstyrelser kommer även i fortsättningen att ansvara för beslut och tillstyrkanden i eventuella vindkraftsprojekt. Bestämmelserna om riksintressen och kommunal tillstyrkan är tydligt reglerade i lagstiftningen.

Riksintresseområden för vindbruk är anspråk på mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för energiproduktion, alltså inga direkta utbyggnadsområden. Riksintressen ska enligt 3 kap. i plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen. Länsstyrelsen har sedan som tillsynsmyndighet ansvar att bevaka hur utpekade riksintressen hanteras av kommunerna i den fysiska planeringen, vilket framgår av bestämmelser i PBL. Det är först när ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken eller andra lagar), och olika riksintressen vägts mot varandra, som det slutligt avgörs om ett riksintresse är starkare än ett annat, eller inte.

En remiss är ett sätt att hämta in synpunkter från olika aktörer innan man fattar ett beslut. Till den aktuella remissen har Energimyndigheten bjudit in långt fler aktörer än vad som är vanligt och har dessutom en väl tilltagen svarstid för remissvaren. Remissförfarandet styrs av hushållningsförordningen. När det gäller kommunernas synpunkter kan mycket tas in via de tematiska tillägg som finns i många kommuner, länsstyrelserna kan också välja att hålla ett informationsmöte med kommunerna för att ta in synpunkter, alternativt att de får in skriftliga synpunkter. Länsstyrelserna avgör själva hur de vill göra. Enligt lagstiftningen är de direkta remissinstanserna länsstyrelserna, Boverket och berörda riksintressemyndigheter. Länsstyrelsen agerar som statens förlängda arm i denna process.

Energimyndigheten har sålunda ingen som helst avsikt att försöka rubba det kommunala självstyret. Däremot har myndigheten i andra sammanhang påpekat att det behövs en översyn av rutinerna kring tillstånd för förnybar elproduktion så att eventuell tillstyrkan sker på ett effektivt, rättssäkert och väl genomarbetat sätt. Det är något som rimligtvis skulle uppskattas även i Vansbro kommun.

Mattias Eriksson, avdelningschef vid Energimyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev