Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Regler behövs för en trygg taxiresa

Regler behövs för en trygg och säker taxiresa och lägre skatt öppnar upp för fler vita jobb, skriver Claudio Skubla och Irene Fällström från Svenska Taxiförbundet i en replik.

Publicerad: 8 augusti 2018, 14:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Reglerna för att bli taxiförare och taxiföretagare är inte särskilt komplicerade, menar debattörerna.

Foto: Aleksei Andreev / Colourbox


Ämnen i artikeln:

TaxibranschenJobbNyanländaKollektivtrafikSkatter

Replik. Mikail Yüksel, (C) i Göteborg, föreslår i Dagens Samhälle den 27 juni 2016, att krångliga regler inom taxibranschen bör tas bort för att skapa enkla jobb för nyanlända i Sverige.

Svenska Taxiförbundet vill framhålla att branschen har en hög andel (cirka 45 procent) utrikesfödda medarbetare och att reglerna för att bli taxiförare och taxiföretagare inte är särskilt komplicerade. Tvärtom, i jämförelse med övriga europeiska länder är det relativt enkelt att utbilda sig och få ett arbete eller starta företag inom taxi i Sverige.

År 1990 avreglerades den svenska taximarknaden. Syftet var att låta marknaden själv avgöra hur taxinäringen skulle skötas för att åstadkomma en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. I ett internationellt perspektiv var avregleringen långtgående. Andra länder har under åren valt en annan avregleringsmodell eller behållit strikta regleringar på taximarknaden.

För att få köra taxi och erhålla taxiförarlegitimation måste personen ha fyllt 21 år samt haft körkort utfärdat inom EU i minst två år. Taxilegitimationen fungerar som en garanti för kunderna att förarna har de färdigheter som krävs. Dock upplever många taxiföretag att åldersgränsen om 21 år bromsar möjligheten till rekrytering. Trafikverket har i dag tre månaders väntetid till körprovet och det gäller hela Sverige. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utöka antalet platser för körprov.

Den som vill starta taxiföretag ska prövas utifrån ett antal områden: rättsregler, företagsledning, tekniska normer, driftsförhållanden samt trafiksäkerhet. Det krävs även ett kapital om minst 100.000 kronor för ett fordon och 50.000 för varje tillkommande fordon för att kunna starta och driva företaget. Med taxitrafiktillståndet följer en skyldighet att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral för taxitrafik. Den som ansöker om taxitrafiktillstånd behöver även uppvisa gott anseende och inte ha några tidigare brottsliga anmärkningar.

Svenska Taxiförbundet anser att taxi har en stor potential att förenkla resor med kollektivtrafiken när privatbilen blir alltmer ifrågasatt. Trängsel, miljömål och resursfrågor ställer krav på ett smartare transportsystem. Behovet av taxitjänster är stort men priset för tjänsten upplevs av många som för högt. Det leder till att marknaden för svarttaxi ökar.

En skattereduktion (RATT-avdrag) för taxi skulle bidra till nya riktiga vita jobb och större investeringar i miljöeffektiva fordon. Andelen miljöbilar inom den seriösa taxinäringen har ökat över tid. Låt inte nya ”enklare regler” bryta taxiföretagens ambitioner att utveckla en grönare och tryggare resa.

”Vem som helst” ska inte köra taxi. Svenska Taxiförbundet värnar om såväl förarnas kompetens som resenärernas och övriga trafikanters säkerhet. Och vi gillar regler som leder till att skatten blir betald.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Irene Fällström, kommunikationschef, Svenska Taxiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev