Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Regeringens järnvägspolitik spårar ur

Utredningen om kapaciteten i tågtrafiken visar på järnvägens problem. Nödvändiga investeringar i spårprojekt riskerar försvinna på grund av byråkratiskt krångel och en missvisande utredning, skriver företrädare för (S) + (M).

Publicerad: 29 augusti 2011, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lena Erixons utredning visar på problemen med eftersatt underhåll och för lite investeringar till järnvägen, skriver Tommy Levinsson och Tomas Högström.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Järnväg

En väl fungerande kollektivtrafik och infrastruktur är nödvändigt för att underlätta såväl arbets- och studiependling som näringslivets behov av kompetensförsörjning och transport av varor, både in och ut från regionen.

Nu pågående kapacitetsutredning inom tågtrafiken, som Trafikverkets vice generaldirektör Lena Erixon ansvarar för, visar tydligt problematiken med eftersatt underhåll och totalt sett för lite statliga medel avsatta till järnvägssektorn under lång tid.

Lena Erixons uppdrag är att utreda och lägga fram förslag på kapacitetshöjande åtgärder i järnvägsnätet. Detta med anledning av att kapaciteten inom järnvägssystemet har slagit i taket.

Uppdraget är indelat i två etapper; en första etapp som ska beskriva projekt inom nuvarande plan och som snabbt kan komma igång och en andra del om angelägna investeringar som på sikt ger motsvarande resultat.

Tyvärr innebär begränsningen av Lena Erixons uppdrag i den första delen att andra projekt som är väl förberedda och genomarbetade på många håll i Sverige, inte minst i Västmanlands län riskerar att hamna utanför de lämpliga projekt som är möjliga att på kort tid starta upp.

Från Västmanlands sida vill vi lyfta fram ett angeläget projekt som väl uppfyller vad ministern i sina uttalanden redovisat som syfte med regeringens initiativ i frågan. Som vi uppfattar regeringens inställning så är det angeläget med projekt som snabbt kan komma igång, till en rimlig kostnad och som leder till effektivare utnyttjande av befintlig spårkapacitet, nämligen mötesplats Brattheden.

Järnvägssträckan mellan Västerås och Fagersta är viktig för arbets- och studiependling, liksom för godstrafik. Om tågen istället skulle mötas i Brattheden, kombinerat med mindre hastighetsjusteringar möjliggörs halvtimmestrafik i högtrafiktid, istället för den timmestrafik som finns idag.

Mötesspåret i Brattheden måste byggas och det så fort som möjligt. Att inte bygga skulle förstärka bilden av hur orimlig nuvarande planeringsmodell för investeringar i infrastruktur är. Det kan inte vara rätt att låsa en plan från 2009 - 2021 och hänvisa alla objekt som dyker upp under tiden till nästa planeringsomgång, det vill säga till efter år 2021.

Tommy Levinsson (S), ordförande Västmanlands lokaltrafik AB
Tomas Högström (M), vice ordförande Västmanlands lokaltrafik AB

Tommy Levinsson, landstingsråd (S) Västmanland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Järnväg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev