söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

En välfungerande flygtrafik är en förutsättning för Stockholmsregionen och hela Sverige. Arlanda behöver byggas ut och på sikt kan därmed Bromma flygplats läggas ner. Med det kommer möjligheterna för ökat bostadsbyggande i Stockholm, skriver Karin Ernlund (C) och Michaela Haga (C).

Publicerad: 18 mars 2017, 10:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fokusera framtidens flygtrafik till Arlanda och bygg bostäder på Bromma flygfält, skriver C-politiker.


Ämnen i artikeln:

BrommaCenterpartietFlygtrafikArlanda

Sverige är en förhållandevis liten ekonomi i ett perifert geografiskt läge, som är i starkt behov av välfungerande infrastruktur och god tillgänglighet genom flygtrafik. Bra flygtrafik är centralt för att såväl innovativa företag ska välja att förlägga sina huvudkontor här, som att specialiserade industrier ska förlägga sin verksamhet i Sverige. Arlanda är ur det hänseendet viktigt för hela landet.

Men Arlanda håller på att bli omsprunget av flygplatserna i de andra nordiska huvudstäderna. Därför kräver vi att Arlanda byggs ut och att regeringen omgående startar planeringen för det.

För att Sverige ska bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden är det viktigt att Arlanda byggs ut och får ytterligare en landningsbana. Dessutom krävs investeringar i ökad och förbättrad kommunikation till och från Arlanda. Att genomföra dessa satsningar görs inte över en natt, utan kräver långsiktighet. Därför menar vi att det är dags att slå näven i bordet och att regeringen påbörjar arbetet med Arlandas utbyggnad så snart som möjligt.

Bytesmöjligheterna för inrikesresenärer på väg ut i världen blir enormt förbättrade vid en utbyggnad av Arlanda. Istället för att behöva resa flera mil mellan flygplatserna kan man helt enkelt byta terminal. Dessutom har Arlanda, till skillnad från Bromma flygplats som är plågad av trafikträngsel, en mycket bättre tillgänglighet till de flesta delar av Stockholmsregionen.

Bromma flygplats fyller i dag en viktig kompletterande funktion för Arlanda, framför allt när det gäller inrikesflyget. Men med Bromma flygplats medföljer en hel del problematik för Stockholmsregionen.

Delvis handlar det om inflygningszoner och buller som hindrar bostadsbyggande i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Men det handlar också om att mark så centralt i staden bör användas för bostadsbyggande och inte upptas av ett flygfält.

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion och det krävs att vi både förtätar befintliga områden och hittar plats för nya områden där vi kan bygga bostäder. Mot bakgrund av det är den naturliga vägen framåt att bygga ut Arlanda som flygplats och göra Bromma flygfält till ett nytt område för modern stadsbebyggelse.

Att lägga ner Bromma flygplats så snabbt som möjligt – vilket har varit Miljöpartiets linje, utan att först stärka Arlanda för att klara en ökad flygkapacitet kommer vi inte gå med på. Det skulle slå hårt mot tillväxten i hela landet. Därför är det viktigt att vi nu tar nästa steg och blickar framåt mot framtidens flygtrafik, och eftersom byggandet av en till landningsbana på Arlanda kommer ta väldigt lång tid är det viktigt att arbetet startar redan nu.

Därför föreslår vi att:

■ Förhandlingarna mellan staten och kommunerna påbörjas innan årsskiftet.
■ Regeringen utser förhandlingspersoner under 2017.
■ Regeringen utreder alla praktiska hinder och påbörjar utredning av utbyggnad av Arlanda.

Inför Centerpartiets partistämma i höst och inför våra respektive Stockholmsstämmor under våren föreslår vi därför att framtidens flygtrafik i Stockholmsregionen ska fokuseras till Arlanda. Investeringar på Arlanda är till gagn för hela Sveriges tillväxt och internationella konkurrenskraft. Dessutom föreslår vi kraftiga reformer för en miljövänlig omställning av flyget. Vi vill inte minska flygtrafiken, vi vill göra den hållbar för framtiden.

Karin Ernlund, gruppledare (C) Stockholms stad och vice ordförande för Centerpartiet Stockholms stad

Michaela Haga, ordförande (C) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev