Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Rätt till heltid ger dyrare kollektivtrafik

Om rätt till heltid, sociala krav vid upphandlingar och en begränsning av visstidsanställningar införs kommer det slå hårt mot kollektivtrafiken. Resultatet kan bli dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet, visar en ny rapport från Sveriges Bussföretag.

Publicerad: 13 maj 2015, 07:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rätt till heltid kan leda till färre kollektivtrafikresenärer, höjda taxor och ökade kostnader, visar ny rapport.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikArbetsmarknadAvtalsrörelsenUpphandlingsarbeteKollektivavtal

Snart inleds kollektivavtalsförhandlingar mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal. Inför förhandlingarna har SKL indikerat att de vill skriva in rätt till heltid i avtalen. Något som kommer att bli mycket kostnadsdrivande för offentliga beställare. Samtidigt utreder regeringen möjligheterna att ställa kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar, så kallade sociala krav, något som i hög grad kommer att påverka bussföretagen. Vidare dryftas frågan om att begränsa visstidsanställningarna. Förslagen kan verka vällovliga, men riskerar att slå hårt mot kollektivtrafiken, med begränsat resande och färre anställda som följd.

Sveriges Bussföretag har låtit genomföra en undersökning bland ett 80-tal av våra medlemsföretag. Rapporten ”Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet” visar att förslagen kommer att innebära att färre företag deltar i upphandlingar, fler tackar nej till uppdrag, fler delade turer införs och att kostnaderna kommer att öka. För att hantera kostnadsökningarna finns tre alternativ: att de läggs på skattebetalarna, genom en prisökning på kollektivtrafiken eller färre turer.

Sammantaget riskerar förslagen att leda till färre kollektivtrafikresenärer, höjda taxor och ökade kostnader för de offentliga beställarna. En naturlig konsekvens blir då också färre anställda i kollektivtrafiken och därmed en högre arbetslöshet. Det innebär att förslagen som diskuteras på olika politiska nivåer riskerar ekonomi, arbetstillfällen och miljö. Något som knappast kan ligga i regeringens eller de offentliga beställarnas intressen.

Resultat av studien i korthet visar att:

• Om möjligheten att visstidsanställa personal begränsades skulle 4 av 10 tvingas tacka nej till uppdrag och/eller anlita personal från bemanningsföretag. Det sistnämnda skulle sannolikt öka kostnaderna ytterligare. Bara 3 av 10 skulle tillsvidareanställa.

• 2 av 10 företag skulle avstå från upphandlingar helt och/eller lägga ner verksamheten om möjligheterna att visstidsanställa begränsades.

• Om rätt till heltid blir krav i upphandlingar av kollektivtrafik anger nära 6 av 10 att de kommer att tvingas införa fler delade turer. 4 av 10 anger att det kommer att avstå från att delta i upphandlingar och 3 av 10 att de kommer att tvingas säga upp personal.

• Om även delade pass förbjuds, utöver att rätt till heltid införs, anger många att det kommer att innebära rejäla kostnadsökningar, att upphandlingarna kommer att bli dyrare och att de kommer att avstå från att delta i upphandlingar.

• Om alla förändringar ovan införs tror 9 av 10 att det kommer att öka kostnaderna för det offentliga vid upphandlingar, 8 av 10 att det kommer att öka priserna för konsumenterna och 4 av 10 att turerna kommer att bli färre.

Peter Jeppsson, vd Sveriges Bussföretag och Transportgruppen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev