måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Rädsla för IT-hot bromsar digitaliseringen”

Kraven på säkerhet gör att staten slår knut på sig själv i digitaliseringsprocessen. Innebär verkligen outsourcing och molntjänster för myndigheternas vanliga verksamhetsinformation så stora säkerhetsrisker som FRA och SÄPO hävdar?

Publicerad: 18 augusti 2016, 08:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det går inte att hävda att medborgarnas vardagstjänster ska omges av säkerhetsåtgärder som tagits fram för att skydda rikets säkerhet.


Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Kommersiella molntjänster och outsourcing är en förutsättning för att digitaliseringen ska kunna utvecklas på det sätt som regeringen och SKL vill. För att dessa tjänster ska vara möjliga att använda krävs emellertid att staten vågar göra säkerhetskraven mer verksamhetsanpassade – så att vi får robusta tjänster, hög informationskvalitet och skydd för den personliga integriteten utan att digitaliseringsprocessen bromsas upp.

En avsiktsförklaring angående en digital förnyelse av det offentliga Sverige undertecknades hösten 2015 av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Samtidigt som digitaliseringen lyfts fram pågår emellertid en annan process. Inom ramen för säkerhetspolitik och säkerhetsskydd lyfts allt oftare antagonistiska hot fram liksom den stora betydelsen av civil beredskap och säkerhetsskydd. Myndigheter som FRA och SÄPO varnar i starka ordalag för användandet av molntjänster och outsourcing.

Om förslaget till ny säkerhetsskyddslag, som presenterades förra året, bli verklighet skulle det leda till ett starkt utvidgat mandat för SÄPO samt att lagen ska tillämpas inte bara som skydd för rikets säkerhet utan även för att skydda ”i övrigt säkerhetskänslig verksamhet”. Detta vaga begrepp kan innefatta exempelvis e-hälsotjänster och andra digitaliseringsprojekt.

Få leverantörer av generella it-tjänster kan eller vill leva upp till kraven eftersom det i princip innebär att skapa en helt ny infrastruktur. Kunderna kommer knappast heller att bli nöjda eftersom om säkerhetsskyddslagens krav ska införas blir det en rejäl sänkning av funktionaliteten och en omfattande administrativ börda.

Det är här staten slår knut på sig själv. Innebär verkligen användandet av molntjänster och outsourcing för myndigheternas vanliga verksamhetsinformation så stora säkerhetsrisker som FRA och SÄPO hävdar? Och, vad händer om förslaget till ny säkerhetsskyddslag klubbas igenom? Innebär det i så fall att den offentliga digitaliseringen endast kan ske utan användning av kommersiella molntjänster och outsourcing och att staten själv ska äga och förvalta nät, hårdvara, applikationer och kompetens? Eller kan det innebära alla tjänsteupphandlingar ska ske i form av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal(SUA). Båda alternativen uppfattar jag som orealistiska att kombinera med en snabb digitalisering. Samtidigt tycks den ännu icke gällande säkerhetsskyddslagens synsätt ändå smygande börja påverka vissa offentliga upphandlingar där man börjar överväga SUA även då det gäller normal verksamhetsinformation.

Informationssäkerhet handlar om att göra medvetna riskbedömningar. Det gäller även i denna fråga. Digitaliseringen kräver en starkt förbättrad informationssäkerhet. Det går däremot inte att hävda att medborgarnas vardagstjänster ska omges av säkerhetsåtgärder som tagits fram för att skydda rikets säkerhet eller förhindra terrorattentat som skulle slå ut hela samhället.

Om regeringen menar allvar med sin satsning måste man lösa upp knuten mellan säkerhet och digitalisering! Låt cybersäkerhetsområdet och säkerhetsskyddet skydda rikets säkerhet men gör samtidigt en rejäl satsning på informationssäkerhet och integritet som gör visionen om digitalisering möjlig.

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev