tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Överdäckning av E4:an skapar stora möjligheter

Det krävdes pionjäranda för att ge Stockholm en tunnelbana. Detsamma krävs för att ta itu med dagens miljöutmaningar. Därför är vi övertygade om att en överdäckning av E4:an från Helenelund, förbi Kista och fram till Häggvik är den rätta lösningen på de allvarliga partikelproblemen längs vägen.

Publicerad: 29 maj 2013, 09:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Med den visionsskiss vi presenterar i dag onsdag slår vi ett slag för en god miljö samtidigt som vi vågar tänka stort. En överdäckning är en miljardsatsning och ett djärvt projekt med stora möjligheter. Vår vision ger fler goda effekter än bra luftkvalitet. Vi anlägger en park och möjliggör nya bostäder längs vad som i dag är tre kilometer motorväg.

En överdäckning av motorvägen kostar enligt de beräkningar vi tagit del av ungefär en miljard kronor per kilometer. Det är enorma pengar. Samtidigt finns det enorma ytor längs E4:an som i dag inte kan nyttjas på grund av dålig luft och buller. Med den bostadsbrist som råder och med de höga markvärden regionen har, innebär möjligheten att åstadkomma plats för ny bebyggelse i området kring E4:an ett betydande tillskott av resurser. Men det är inte det enda sättet på vilket kostnaden för en överdäckning kan minskas.

Med tanke på de hälsoproblem som vägpartiklarna bidrar till finns det vårdkostnader som kan minskas med bättre luft i området. Dessutom kan det långvariga överskridandet av gränsvärdena för partiklar och kväveoxid leda till att Sverige inom kort straffas med böter av EU. Denna böteslapp kan utebli om åtgärder vidtas.

I den regionala utvecklingsplanen slås det fast att Kista, Helenelund och centrala Sollentuna utgör en regional stadskärna. Här är målet att över tid bygga nya bostäder, skapa nya arbetsplatser samt mer service. Kista Science City är en av Stockholmsregionens främsta tillväxtmotorer, med sin direkta närhet till Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Järfälla är förutsättningarna mycket goda för en fortsatt utveckling som gynnar hela regionen.

Men för att Kista-Sollentuna-Häggvik ska kunna utvecklas till en ”stad i staden” krävs urbana kvaliteter för att kärnan ska bli stadsmässigt attraktiv och långsiktigt hållbar. En tätare stadsbebyggelse runt ett regionalt centrum i ytterstaden minskar även behovet av biltransporter och bidrar till en förbättrad framkomlighet och minskade utsläpp. Men tyvärr bildar E4:an en barriär som försvårar denna utveckling. Barriären behöver brytas. Kontakten mellan Sollentunasidan och Stockholmssidan måste stärkas. I dag finns helt enkelt för få platser där människor enkelt och snabbt kan ta sig från ena sidan till den andra. En gemensam samlingspunkt finns överhuvudtaget inte.

En överdäckning skulle skapa helt nya möjligheter. Kollektivtrafiken blir enklare att bygga ut. Bussgator, vandringsstråk samt gång- och cykelvägar kan knyta samman den regionala stadskärnan. Med det förslag som Sollentunacentern tagit fram kan vi sikta på en framtid med bättre luft, bra hälsa och nya möjligheter. För oss är detta ett hållbart val.

Anna Myrhed, gruppledare (C) Sollentuna

Per Ankersjö, Stadsmiljöborgaråd (C) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev