Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Outnyttjade tågmiljarder en missuppfattning

Trafikverket arbetar utifrån det uppdrag och de förutsättningar vi har fått av regeringen. Det är ett faktum att anslagen till järnvägsunderhåll, oavsett regering, under många år har bidragit till det ökande eftersläpande underhållet. Vi arbetar med tillgängliga ekonomiska medel och prioriterar utifrån var åtgärderna gör bäst nytta.

Publicerad: 5 januari 2017, 11:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De anslag som Trafikverket har att arbeta med är förutbestämda av regeringen vad de får användas för.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarRegionerRegionalpolitikMyndigheterJärnväg

REPLIK Det är en missuppfattning att det existerar outnyttjade miljarder som Trafikverket återlämnar till regeringen som det beskrivs i den införda debattartikeln Trafikverkets oförmåga är en skandal (2/1). Det är en förenklad beskrivning att tro att dessa finns i en påse fritt att använda efter behag. De anslag som vi har att arbeta med är förutbestämda av regeringen vad de får användas för. Det innebär till exempel att järnvägsinvesteringar och järnvägsunderhåll är skilda anslagsposter. Att järnvägssystemet i Sverige behöver underhåll samt upprustning på flera håll, arbetar Trafikverket med varje dag.

För de regionala banorna i Västra Sverige så görs kontinuerligt underhåll så att banorna kan trafikeras dagligen på ett säkert sätt. Dock saknas ordinarie medel för reinvesteringar vilket är nödvändigt för att banorna ska utvecklas. Regeringens landsbygdsatsning gav dock ett välkommet tillskott till de regionala banorna. Med de medlen gör vi på Trafikverket samma prioritering av de regionala banorna som Västra Götalandsregionen.

Eftersom behovet av åtgärder på järnväg är så stort, inte bara i Västra Götaland så är det nödvändigt att prioritera. Vi fortsätter idag till exempel med att underhålla Lysekilsbanan till en årlig kostnad av 7,5 mkr/år trots att den stadigvarande persontrafiken upphörde 1981 och godstrafiken i mars 2010. Trots målsättningar och goda ambitioner så har ingen trafik kommit igång, trafiken har varit mycket ringa. Det är inte acceptabelt att staten/Trafikverket lägger ner så många skattekronor per år på en banan som inte används. De pengarna gör mycket bättre nytta på någon annan trafikerad bana som behöver bättre underhåll.

Att få till ett modernare signalsystem som ERTMS för tågtrafik i Sverige är nödvändigt för att kunna möta den trafik och det transportbehov vi ser framför oss. Det nuvarande signalsystemet ATC har redan passerat bäst före datum, med marginal. De sträckor där detta används idag har färre störningar i trafiken än de äldre byggd på ATC.

EU-beslutet om en gemensam europeisk standard i trafikstyrningssystemet ger grund för att bättre utveckla trafik med övriga Europa. Något som är viktigt för inte minst svenskt näringsliv och dess utveckling.

LÄS ÄVEN SLUTREPLIKEN ”Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen”. 

Håkan Wennerström, regional direktör, Trafikverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev