Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Örebros bredbandsstrategi förebild för Sverige

I hela Örebro län finns nu en bredbandsinfrastruktur som är lika bra som storstädernas. Det är resultatet av ett långsiktigt och genomtänkt samarbete mellan kommunerna, länsstyrelsen, operatörer och byalag och något som resten av Sverige kan lära av.

Publicerad: 11 januari 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItBredband

I oktober presenterade regeringen en ny IT-politisk strategi: IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ska vi nå det finns flera utmaningar vi måste ta oss an.

I många internationella jämförelser på IT-området ligger Sverige i topp – inte minst när det gäller infrastruktur. Det är bra men för att utvecklas som IT-nation måste vi höja ribban och inte slå oss till ro med att vi är jämförelsevis bra. Vi måste bli bättre på de områden där vi ännu inte placerar oss i topp. Ett sådant område är hur vi kan använda öppen data, öppen innovation och molntjänster för att driva på utvecklingen av e-förvaltningen. Genom att utgå från medborgarens behov och livshändelser – som födelse, utbildning eller boende – snarare än de statliga myndigheternas och kommunernas verksamhet kan vi få en enklare och effektivare förvaltning. Här kan vi i Sverige arbeta smartare och öppnare för att stödja innovationer och ökad delaktighet, och därmed ge förutsättningar för fler nya jobb.

IT kan och bör också vara ett redskap i arbetet med att möta samhällsutmaningar som utanförskap, klimatförändringar, en åldrande befolkning, ökad kunskap och bättre förutsättningar för de svenska företagen i en alltmer globaliserad värld.

En förutsättning för att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle är att vi har bredband i världsklass. Även om många redan i dag har tillgång till bra bredband så finns det fortfarande stora skillnader. Det finns områden som saknar tillgång till fungerande bredband och andra som har bredband men där hastigheten eller kvaliteten inte är tillräckligt bra.

Den digitala agendan handlar om att göra livet enklare och bekvämare för både enskilda och företag, men också om att se till så att vi har förutsättningar att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter i alla delar av landet. För att skapa det krävs ett starkt engagemang från kommuner, län och regioner. Många gör redan ett fantastiskt arbete. Andra behöver göra mer och kan lära av de som nått långt. Örebro län är ett gott exempel på det senare.

I hela Örebro län, från Tivedsskogarna i söder till Bergslagsskogarna i norr, finns nu en bredbandsinfrastruktur som är väl så god som den i storstäderna. Det är ingen slump, utan resultatet av ett långsiktigt, strukturerat och envist samarbete mellan kommunerna, länsstyrelsen, operatörer och byalag. Tack vare det samarbetet finns det i dag bra nät i hela länet, till alla telestationer och till alla tätorter.

I Örebro har man ställt sig den viktiga frågan: Vad ska vi använda bredbandet till? Svaret är att bli bättre på att använda de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. Genom att sätta en regional digital agenda vill Länsstyrelsen i Örebro län påbörja ett långsiktigt arbete för att finna lösningar som ökar företagens konkurrensförmåga, underlättar för den åldrande befolkningen, gynnar landsbygden och värnar miljön – inte bara i allmänhet utan just i Örebro län.

För att uppmärksamma regionala initiativ och inspirera fler län och regioner att ta fram sina egna regionala agendor lanserar regeringen nu ett regionalt signatärskap. Det innebär att man inom ett län eller region signerar en avsiktsförklaring om att ta fram en egen digital agenda i bred samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället. Målet är att så många län och regioner som möjligt ska signera ett sådant åtagande.

Som ett led i det arbetet har regeringen gett länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att ge information och vägledning till län, regioner och kommuner om hur man kan ta fram egna digitala agendor och att sprida information om hur man framgångsrikt gjort detta i Örebro län. Vår gemensamma uppgift är att sätta IT i så många människors tjänst som möjligt.

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister (C)

Rose-Marie Frebran, Landshövding Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItBredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev