Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Öppna fibernät bidrar till innovationer och tillväxt

Öppna fibernät är på samma sätt som all annan markbunden infrastruktur strategiskt viktig för kommuners utveckling och möjliggör innovationer och tillväxt. I Stockholm visar en undersökning att den samhällsekonomiska vinsten av näten är 16 miljarder kronor. Det är därför viktigt att kommunerna behåller full rådighet över näten, men att privata företag erbjuder tjänster och sköter trafiken.

Publicerad: 17 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItBredband

Markbunden infrastruktur, inklusive IT-infrastruktur, är kommunens ansvar. För att säkerställa konkurrens av tjänster på en IT-marknad startade Stockholms stad på 1990-talet IT-infrastrukturbolaget Stokab. Stokabs uppgift är att bygga ett passivt operatörsneutralt fiberoptiskt nät, öppet för företag på likvärdiga villkor. Stockholm har världens största öppna stadsnät för bredband. Nätet täcker över 90 procent av hushållen, alla skolor och nästan alla företag i staden och har överlämningspunkter till såväl länets alla kommuner och grannlänen med en uppkoppling på minst 1000 Mbit/s.

Erfarenheter visar att det finns risker med att låta någon annan lösa IT-infrastrukturen i kommunen.  Det visar bland annat exemplet från Köpenhamn, som valde att låta TDC, den danska motsvarigheten till Telia, lösa IT-infrastrukturen. Resultatet är att endast 20 procent av fastigheterna (exklusive villor) i Köpenhamn är anslutna med fiber, priserna är klart lägre i Stockholm och möjligheten att få bredband med höga uppladdningshastigheter är markant sämre i Köpenhamn - något som är särskilt viktigt för att exempelvis kunna bedriva högkvalitativ vård och omsorg i hemmet. Exemplet Stokab visar att ett kommunalt ägande av den grundläggande infrastrukturen kan säkra såväl både konkurrensen och öppenheten i näten över tid.

Det statliga forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT har beräknat den samhällsekonomiska vinsten av fibernätet i Stockholm till minst 16 miljarder kronor. I realiteten är vinsten ännu större då beräkningen bara utgått från ett fåtal effekter. Vinsten härrör från allt ifrån nya jobb till en ICT-miljö som främjar konkurrens och innovationer. Utan stadens öppna fibernät hade exempelvis inte Stockholm blivit den världsledande IT-stad som vi är i dag. Fibernäten har bland annat bidragit till Kista Science Citys framväxt, med över 1 000 ICT-företag och 24 000 anställda som lockar företag och utvecklare från hela världen. Stockholms öppna stadsnät är en viktig anledning till att företag som Spotify, Klarna och Dice kan verka och utvecklas i Stockholm.

Stockholms öppna nät har inte bara lett till fler och mer innovativa företag, utan även att kommunens egen verksamhet har blivit bättre. 2007 började staden erbjuda e-tjänster till stockholmarna, och i dag finns över 100 olika e-tjänster för att exempelvis välja skola, jämföra äldreomsorg eller få råd om vad du behöver för att starta företag i staden. Ett annat exempel på spinn-off är möjligheten till distansövervakning inom hemtjänsten.

I Stockholm påbörjar vi nu fiberutbyggnaden i gatumiljö för att möjliggöra effektiv styrning av trafiken, mätning av luftkvalitet och andra smarta lösningar, samt underlätta för mobiloperatörerna att förtäta sina 3G/4G-nät. Det ger oss möjlighet att samla in data i realtid, vilket i sin tur gör det möjligt att utveckla en mängd smarta och kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som innovationer och entreprenörskap underlättas då data kan tillhandahållas öppet för alla.

Den grundläggande IT-infrastrukturen utgör i dag, med den utveckling som sker inom tjänste- och servicebranscherna, en stor strategisk tillgång och en viktig konkurrensfaktor. Stockholm stads internationella attraktivitet och den företagstillväxt som sker här har till stor del sin grund i denna öppna infrastruktur. Den skapar utvecklingsmöjligheter som saknas på många andra håll i världen. Dessutom skapar det möjlighet för kommunen att tackla dagens och morgondagens alla utmaningar. Stockholm är i dag i världsklass när det gäller IT-utveckling och våra öppna stadsnät har haft en avgörande betydelse.

Ulla Hamilton, företagarborgarråd (M), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItBredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev