Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Oklar vinst när kommuner tar över varudistributionen

Bakom så kallad samordnad varudistribution finns en ambition att minska miljöpåverkan från transporter samt att öka andelen lokala producenter. Men är kommunala distributionscentraler verkligen lösningen på dessa utmaningar?

Publicerad: 20 maj 2016, 11:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns redan i dag effektiva och professionellt drivna logistikcentraler runt om i landet.


Ämnen i artikeln:

TransporterOffentlig sektorMiljöKommuner

Allt fler kommuner överväger möjligheten att bygga upp egna logistikanläggningar för att sköta distribution av varor till kunder inom den offentliga sektorn.

Det finns redan en väl fungerande samordnad distribution av varor i kommunerna. Martin & Servera är i dag en av Sveriges största distributörer av livsmedel till privata och offentliga kunder. Vi vill gärna arbeta med kommunerna för att hitta smarta lösningar så att arbetet ska fungera ännu bättre i framtiden.

Med tanke på att transporter betraktas som en av de största miljöbovarna i vårt samhälle har vi stor förståelse för att politikerna vill hitta nya och innovativa lösningar. Men samordnad varudistribution är inte en av dem. Det är snarare som att gå över ån efter vatten, och ett krångligt sätt att försöka uppnå miljöförbättringar.

1. Anhängarna lyfter ofta fram att ett gemensamt logistikcenter kommer att kunna få ut varor till kunder i den offentliga sektorn mycket mer effektivt. Här måste Martin & Servera och andra företag som redan arbetar med logistik bli mycket tydligare. Vi samordnar redan. Om vi ska leverera matvaror till en skola, en vårdcentral och tre restauranger skickar vi självfallet inte ut fem lastbilar oberoende av varandra. Vi ser en stor risk i att alla de eventuella miljövinster man kan uppnå med en effektivare varudistribution inom den offentliga sektorn går förlorade när samordningsvinster med distribution till både offentliga och privata kunder försvinner.

2. Samordnad varudistribution sägs ofta vara ekonomiskt lönsamt. Men det saknas redovisade resultat. Man hänvisar exempelvis till effektivitetsvinster till följd av e-handel och till färre leveranser. Men här vill vi påpeka att det är något kommunen enkelt kan få av sin livsmedelsgrossist genom att ställa krav i upphandlingen.  På det sättet behöver kommunen inte investera i egen distributionscentral.

3. Ofta sägs det också att samordnad varudistribution är ett sätt att öka inslaget av lokalt odlad mat i den offentliga sektorn.  Vi gillar och stöttar gärna lokala producenter. Martin & Servera har redan produkter från 70-80 lokala uppfödare, odlare och producenter över hela landet i sortimentet.  Det går utmärkt att köpa lokala produkter via sin livsmedelsgrossist redan i dagsläget. Utmaningarna ligger snarare i hur kommunen utformar underlaget i den offentliga upphandlingen och i de regler för exempelvis matsäkerhet, egenkontroll och uppföljning av underleverantörer som krävs för att distribuera livsmedel. Det är viktigt att komma ihåg att de produkter som kunden, i det här fallet kommunen, till slut får i sitt anbud styrs av kraven i upphandlingen.

Politikernas uppdrag från väljarna är att ständigt försöka hitta vägar som både är så bra som möjligt för miljön och så effektiva som möjligt med skattebetalarnas pengar.  Det stöttar vi också och vi är övertygade om att vi tillsammans kan hitta bättre och mer effektiva lösningar.

Flera kommuner har redan byggt egna distributionscentraler. Det finns alltså praktisk erfarenhet av hur samordnad varudistribution faktiskt fungerar, men, vi har hittills inte sett några oberoende utvärderingar som visar på ekonomiska eller miljömässiga vinster. Det är mycket märkligt med tanke på att det handlar om hur skattebetalarnas pengar används.

Det finns redan i dag effektiva och professionellt drivna logistikcentraler runt om i landet. Några drivs av Martin & Servera, andra av våra kolleger i branschen.

Vi är redo att sätta oss ner och diskutera med kommunerna för att hitta innovativa och praktiskt fungerande lösningar på hur vi både kan spara pengar och miljö genom att göra vår redan fungerande varudistribution ännu bättre.

Håkan Åkerström, vd Martin & Servera

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev