Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nya övergångsställen farliga för synskadade

Trafikolyckor med gående har ökat kraftigt under 2011. Därför behöver den så kallade Zebralagen om övergångsställen utvärderas. Men även på grund av att synskadade glömdes bort då lagen skrevs.

Publicerad: 14 oktober 2011, 11:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trafikpolitiker och tjänstemän borde lära sig mer om hur det är att vara synskadad gångtrafikant. Ta på er ögonbindel och försök ta er över en gångpassage med vit käpp, föreslår företrädare för SRF och NTF.


Lördagen den 15 oktober är det ”Den vita käppens dag”. Då uppmärksammar vi synskadades situation extra. I år har dessutom de gåendes trafikmiljö hamnat i fokus på grund av fler trafikolyckor.

Trafikolyckor med gående har ökat kraftigt under 2011. Antalet dödsolyckor är mångdubbelt större i år än under förra året. Antalet dödade gående har ökat från 12 till 36. Det är en tredubbling till och med augusti månad. Även om en delförklaring till den drastiska ökningen är att det var osedvanligt låga olyckstal 2010 så är utvecklingen oroande.

Det kan samtidigt vara på sin plats att utvärdera effekterna av den så kallade Zebralagen. Inte minst på grund av att en trafikantgrupp – personer med synnedsättning – glömdes bort.

Zebralagen skulle skapa en samverkan mellan bilister och gående. Båda uppmanades att ta ögonkontakt med varandra för att läsa av situationen. Redan där gick det snett för ungefär en procent av landets befolkning, personer som ser dåligt eller inte alls. Övergångsställen som bygger på ögonkontakt fungerar inte för synskadade, det är uppenbart.

I samband med att Zebralagen infördes 1998 påbörjades ett omfattande arbete i kommunerna med att bygga om övergångsställen. Ljus- och ljudreglerade övergångsställen med målade vita streck rivs allt fortare. I stället byggs så kallade gångpassager som bygger på samverkan mellan bilister och gående. De ska minska olycksrisken. Men för landets 100 000 synskadade är det en katastrof.

Lagen tillkom för att öka framkomligheten för fotgängare. Studier visade samtidigt att en stor mängd obevakade övergångsställen var farliga. Många av landets kommuner har nu inventerat sina övergångsställen och tagit bort de värsta. Men också förändrat deras utformning.

Bland annat byggs en ny typ av övergångsställen som i lagens anda mer bygger på interaktion mellan bilister och gående, och som på olika sätt ska få bilisten att sänka farten. Det kan handla om upphöjda övergångsställen, så kallade gångpassager. Det har också skapats gångfartsområden där bilister, cyklister och gående ska samsas om gaturummet på lika villkor. Även om motorfordon endast får ha gånghastighet så upplevs gångfartsområden som otrygga av personer med synnedsättning.

För fotgängare med synnedsättning är det bäst med ljudreglerade övergångsställen. Ticksignalen gör det möjligt att hitta övergångsstället. Den akustiska signalen talar om när det är grönt ljus och gör det även lättare att gå rakt eftersom man kan sikta mot ljudet från stolpen på andra sidan gatan. Ticksignalen är vad synskadade orienterar sig efter. Den hjälper personer med synnedsättning att både att hitta till övergångsstället och att veta när det är säkert att gå över gatan. En synskadad kan inte ta ögonkontakt med bilisterna.

Vi föreslår att kommunala trafikpolitiker och tjänstemän lär sig mer om hur det är att vara synskadad gångtrafikant. Ta på er en ögonbindel och försök att ta er över en gångpassage med vit käpp.

Mycket talar för att det är dags att göra en ordentlig utvärdering av den så kallade Zebralagen och de nya övergångsställena. Inte minst utifrån synskadades behov.

Tiina Nummi-Södergren mfl, Förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

Jan Sandberg, VD NTF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev