Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nya lagen visar vägen för kollektivtrafiken

Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott.

Publicerad: 18 juni 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Genom den nya kollektivtrafiklagen har de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna fått ett strategiskt ansvar för all kollektivtrafik inom en region. Det innebär ett ansvar för att den av samhället upphandlade kollektivtrafiken och annan kommersiell trafik kan samverka och erbjuda resenären ett fullgott och utökat alternativ. Det nya ansvaret omfattar all kollektivtrafik, det vill säga även kollektivtrafik på vatten.

Det kan handla om att erbjuda kommersiella företag som kör linjelagd kollektivtrafik samma möjligheter att använda och synas i till exempel regionala reseplanerare och skyltsystem på terminaler och bytespunkter och att använda den offentliga fysiska infrastrukturen på transparenta och konkurrensneutrala villkor, precis som det uttrycks i den proposition som föregick lagen.

Ett större och mer komplett kollektivtrafiksystem gynnar alla. Det ger förutsättningar att bygga och planera för smartare städer, ger alternativ för klimatsmart resande och bidrar till att uppfylla regeringens och EU:s koldioxidmål.

Vi har fått signaler från entreprenörer och resenärer runt om i landet att få förändringar skett, ett intryck som även den statliga myndigheten Trafikanalys bekräftar i sina rapporter. Förvisso känner många företag inom tåg-, buss- och taxibranschen en berättigad oro för att satsa kapital och börja konkurrera med offentligt upphandlad och skattesubventionerad trafik.

Många av våra buss-, tåg- och taxiföretag verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch med små marginaler. Satsningar som innebär stora risktaganden och kostsam marknadsetablering kan avskräcka det mindre familjeföretaget med bussgaraget hemma på gårdsplanen. Många företag efterfrågar mindre detaljstyrning och upphandlingar som ger entreprenörerna större frihet att utforma smarta lösningar med tanke på service, ekonomi och miljö.

En lösning för framtiden kan vara att införa brukarval, såsom resenärspeng, även i kollektivtrafiken. Men där är vi inte än. Desto viktigare för oss politiker i beslutande ställning att här och nu leva upp till lagens anda och bokstav, bejaka fler lösningar och öppna det tidigare monopolen i kollektivtrafiken för konstruktiva initiativ. Ett större inslag av olika typer av koncessions- och incitamentsavtal i den upphandlade trafiken breddar utbudet för resenären, sparar skattepengar och ger lokala och regionala företag möjlighet att satsa, utvecklas och därmed göra det möjligt att anställa fler människor.

Det handlar om att ta det bästa ur två världar, ett synsätt som också manifesteras i det arbete kring en avtalsprocess för hela kollektivtrafiken som tagits fram av sektorns branschorganisationer och myndigheter i samverkan, baserad på best practice.

I dag finns ett antal goda exempel runt om i landet att lära av. Vi har till exempel stadsbussarna i Östersund och Gävle som upphandlats på starka incitamentsavtal och den populära pendlarlinjen Trosa-Stockholm kallad "Trosabussen". Inget av exemplen har hittills stjälpt den offentliga beställarens budget.

Genom trafikslagsövergripande lösningar minskar bilberoendet. Men vi är väl medvetna om att en utbyggd kollektivtrafik i många glesa områden i vårt land är och troligen även framöver förblir, en utopi. Här är fordonsindustrins utveckling på ny miljöteknik och klimatsmarta fordon oerhört viktigt. Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen. Viljan, visionen och besluten behöver vi som politiker själva stå för.

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD) Trafikutskottet

Anders Åkesson, riksdagsledamot (C), Kalmar län, Trafikutskottet

Lars Tysklind, riksdagsledamot (FP) Trafikutskottet

Lotta Finstorp, riksdagsledamot (M)

Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande (C) Mönsterås, ordförande i SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev