Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Nu tar vi första steget mot utveckling av Skånebanan”

Vardagen för ett stort antal pendlare försvåras av bristerna i Skånes infrastruktur. Den regionala pendlingen på statlig järnväg lider av att spåren är gamla och dåligt underhållna. Därför har Region Skåne och Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm och Kristianstad i dag enats i en gemensam överenskommelse för att utveckla Skånebanan.

Publicerad: 3 mars 2017, 10:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skåne påverkar hela Sveriges konkurrenskraft eftersom en tredjedel av landets import och export går via vår region, skriver debattörerna. Foto (th): Skånetrafiken


Ämnen i artikeln:

KommunerJärnväg

Skåne påverkar hela Sveriges konkurrenskraft eftersom en tredjedel av landets import och export går via vår region. Det finns ingen enskild satsning som kan lösa allt. Men en stärkt Skånebana skapar flera stora nyttor: förbättrad tillgänglighet till Västkustbanan och en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör, en koppling till en ny höghastighetsbana för både västra och östra Skåne samt förutsättningar för nya attraktiva bostadsområden. Den är central för en sammankopplad skånsk arbetsmarknad och företagens kompetensförsörjning, men även för att försörja Skåne, och hela Sverige, med godstransporter.

Våra analyser visar att problemen längs Skånebanan går att lösa genom investeringar i infrastrukturen. I kommande nationell transportinfrastrukturplan måste dubbelspår på Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C och en hastighetshöjning mellan Kattarp och Åstorp prioriteras tillsammans med dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad samt dubbelspår mellan Klippan och Hyllstofta. För framtiden behöver vi även utreda sträckan Åstorp och Ramlösa, en planskild spårport och fler plattformsspår vid Ramlösa samt en planskild spårport i Hässleholm. Genomförs dessa åtgärder får vi en Skånebana som knyter samman östra och västra Skåne, utvidgar arbetsmarknadsregionen och kopplar stora delar av Skåne till viktiga järnvägsstråk.

En stärkt Skånebana förbättrar tillgängligheten till den nya höghastighetsbanan mellan Stockholm-Malmö. Den nya höghastighetsbanan är en stor investering för Sverige, och ju fler som enkelt och snabbt kan nyttja den, desto större blir samhällsnyttan. Vi vet också att förbättringar längs Skånebanan kommer att förbättra tillgängligheten till Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, samt bli en naturlig länk mellan östra Skåne och en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Det innebär även viktig redundans om trafiken på stambanan stoppas upp, till exempel på grund av underhåll.

En stärkt Skånebana skulle även skapa attraktiva bostadsområden. Ju enklare och snabbare det går att pendla till arbete och studier, desto attraktivare blir bostadsorterna. Längs Skånebanan finns i dag flera orter med stor potential att växa och utvecklas. Flera byggbolag har redan anmält intresse för att bygga bostäder längs Skånebanan – under förutsättning att den rustas upp!

För att Skånebanan ska kunna utvecklas krävs insatser från staten, kommunerna längs sträckningen och Region Skåne. Genom beslut i översiktsplaner, gemensamt utvecklingsarbete avseende ortsutveckling och bostadsbyggande i stationsnära lägen förbereder vi för en utbyggd Skånebana som kan nå sin fulla potential. Genom överenskommelsen tar vi från kommunerna och Region Skåne vår del av ansvaret. Nu krävs även insatser från staten och Trafikverket för att förverkliga potentialen av en stärkt Skånebana.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Bjuvs kommun

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborgs Stad

Lena Wallentheim, oppositionsråd (S) Hässleholms kommun

Kerstin Persson, kommunstyrelsens ordförande (S), Klippans kommun

Pierre Månsson, kommunalråd (L) Kristianstads kommun

Ronny Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Perstorps kommun

Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Åstorps kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KommunerJärnväg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev