tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nu krävs reformer för att anamma AI-tekniken

Trots stora satsningar kommer Sverige att ha svårt att ligga i bräschen för utvecklingen av AI. Ett rimligt mål är istället att stärka välfärden och välståndet i landet genom att bli bäst i världen på tillämpning av den nya tekniken. Men först måste en rad reformer komma på plats för hur man ska förhålla sig till AI.

Publicerad: 19 maj 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige borde satsa på att bli världsbäst på att tillämpa AI. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingInternetVälfärd

Digitalisering är den hävstång som behövs för att bygga framtidens Sverige. Om vi blickar tillbaka så har innovationer som halvledaren, mikrochipet, stordatorer och internet helt förändrat samhället. På samma sätt accelererar utvecklingen i dag inom nya områden med teknik som är redo att förändra världen.

Artificiell intelligens (AI) är en sådan teknik. Den kommer att prägla hur framtidens samhälle kommer att se ut. Sverige är dessvärre ett litet land och har inte storleken eller tyngden att leda den tekniska utvecklingen. Konkurrensen är redan stenhård mellan internationella företag och länder som har mångdubbelt större resurser än vad som kan uppbådas i Sverige.

Istället för att leda utvecklingen av den nya tekniken borde därför Sverige satsa på att bli bäst i världen på tillämpningen av den. Det är trots allt vad digitalisering handlar om: att använda den nya tekniken till samhällets fördel och att maximera nyttan för den enskilda människan. Men det är inte en enkel resa; det kommer att krävas att ett antal reformer genomförs för att AI ska kunna nyttjas av samhället på bästa sätt.

Följande tre punkter borde vara särskilt angelägna:

Nationellt ledarskap. För att Sverige ska bli bäst i världen på tillämpning av AI krävs ett drivande och tydligt ledarskap som kan staka ut riktningen framåt. Det krävs också ett omfattande arbete med att utforska och analysera de etiska spörsmål som kommer att bli allt mer aktuella i takt med implementeringen av AI; tekniken borde användas i samhällets tjänst, inte tvärtom. Ett ledarskap måste åtnjuta en stor självständighet och dessutom ha ett tydligt mandat att agera i dessa frågor.
Inför företags-AI-reformen. Vägen till framgång ligger bland annat i att små- och mellanstora företag börjar tillämpa tekniken. För detta krävs kunskap om hur tekniken kan användas i den egna verksamheten. Idag saknas den kunskapen hos många företag vilket är ett problem. Därför borde forskningsresurser och kunskapskapital som finns på våra lärosäten närma sig näringslivet. Likaså behöver vi skapa ekonomiska incitament för att företag ska anamma den nya tekniken. Hem-PC-reformen slungade Sverige in i bräschen för digitaliseringen. Nu behövs en liknande reform för AI-användning i svenska företag: Företags-AI-Reformen.
Gör Sverige till en internationell testbädd för AI-teknik. Svenskar och svenska företag är i stor utsträckning early adopters av ny teknik. Samtidigt har svenska myndigheter omfattande offentliga register som samlar mycket användbara data, och AI är beroende av data för att göra beräkningar och lära sig. Sverige har alltså goda förutsättningar att vara det perfekta landet att utveckla och storskaligt testa den nya tekniken i. Det är en möjlighet som måste omfamnas.

En tidig implementering av AI kommer att ha stora positiva effekter på Sveriges välfärd och välstånd. Den nya tekniken är inte längre ett fringe-fenomen, utan måste hanteras som en viktig nationell fråga. För att samhället ska kunna dra nytta av tekniken är det avgörande att Sverige snabbt agerar och intar ledarpositionen i tillämpningen av AI. Ju längre vi väntar desto hårdare blir konkurrensen. Klockan tickar.

David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev