Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Norrbotniabanan blir även boost för småföretag”

Med Norrbotniabanan får fler näringar chans att utvecklas till sin fulla potential. Att kunna frakta gods smidigare är långt ifrån den enda fördelen banan medför. Till exempel underlättas kompetensförsörjningen genom att regionen knyts ihop.

Publicerad: 8 juni 2017, 14:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JärnvägInfrastrukturinvesteringar

Replik. I en debattartikel i Dagens Samhälle den 18 april skriver Christer Beijbom mycket insiktsfullt om hur Norrbotniabanan kommer att ge den norrländska basindustrin ökad konkurrenskraft. Värt att ta upp i sammanhanget är också hur små och medelstora företag, och i förlängningen hela norra Sverige, kommer att gynnas av effektivare järnvägstransporter.

Det är egentligen en logisk kedjereaktion, men det skadar inte att titta närmare på den. Norrbotniabanan ger bas- och förädlingsindustrin större möjligheter att frakta gods både till Sverige och övriga världen. Tillgången till rätt kompetens ökar också då restiden minskar mellan de olika kuststäderna. Ingen stad befinner sig längre bort än 45 minuter från något av universiteten i Umeå och Luleå.  Det gör att de 300 000 personer som bor i och omkring Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå kommer att tillhöra samma arbetsmarknadsregion istället för fyra olika, som idag.

Det leder i sin tur till att regionens små och medelstora företag, som ofta fungerar som underleverantörer och konsulter till storföretagen, får mer att göra. Med de ökade möjligheterna ökar givetvis investeringsviljan hos de mindre företagen, något som ger positiva effekter i form av fler jobb och större skatteintäkter.

Ekonomiprofessorn Kjell A. Nordström kallar landsbygden i allmänhet och norra Sverige i synnerhet för en ”skräpyta” (Veckans Affärer 18 januari 2017) med långsamt döende orter och städer utan framtidshopp. Inget kan vara mer fel. Tillväxten längs den norra kusten är stark, och företagande och entreprenöriell kreativitet har varit ett signum under lång tid. Bas- och förädlingsnäringen skulle stå sig ganska slätt utan de små och mellanstora företagen och de kreativa och digitala näringarna i norra Sverige har, liksom verkstads-och tjänsteindustrin, länge varit en kraft att räkna med.

Norrlandskusten är det område som har störst regionförstoringspotential i hela landet och är alltså det område i landet där störst effekter kan nås genom att knyta ihop städer och tidsmässigt minska avstånden mellan dem.

Norrbotniabanan skulle bidra till att företag i norra Sverige får ytterligare en möjlighet att växa och utvecklas även internationellt. Banan knyter nämligen ihop även norra Sverige med det europeiska järnvägsnätet samtidigt som vi får tillgång till Finland och Ryssland, två expansiva marknader som gör samma resa som Sverige mot ett mer mångfacetterat näringsliv. Den kommer att betyda enormt mycket för att skapa ett diversifierat näringsliv och stärka konkurrenskraften i norra Sverige.

Investeringar i infrastruktur stimulerar utveckling. En utveckling av norra Sverige kommer inte bara regionen till godo. Den gör nytta för hela landet.

Så låt oss sätta spaden i jorden redan 2018.

Staffan Larsson, vd Brokk (Skellefteå)

Pär Dunder, vd Explizit (Skellefteå)

Åsa Stocksén, vd Henson (Skellefteå)

Jimmy Rönnblom, vd Konsultia (Umeå)

Gunnar Marklund, vd Renholmen (Skellefteå)

Per Jonsson, vd 65 grader nord (Luleå)

Helena Eriksson, vd Vinter (Luleå)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev