Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Norrbotniabanan är hela Sveriges angelägenhet”

Genom effektivare järnvägstransporter får den norrländska basindustrin, som utgör en stor del av Sveriges BNP och export, ökad konkurrenskraft. Att mer gods kan transporteras på järnväg är dessutom bra för miljön och ger ökad trafiksäkerhet på vägarna i hela Sverige.

Publicerad: 18 april 2017, 04:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JärnvägTransporterEkonomi

Tio miljoner ton gods – det är mycket. Låt oss göra några jämförelser. Om allt transporteras på väg så behövs cirka 250 000 tunga lastbilar, det vill säga cirka 700 tunga lastbilar varje dag året om. Transporteras allt på tåg så skulle det bli 150 000 järnvägsvagnar i 4 000 godståg, vilket innebär cirka 11 godståg om dagen. Det viktiga är att så stora mängder som möjligt kan transporteras på järnväg, för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet i Sverige. Lägg därtill att av brytningsvärdet på 25 miljarder kronor från gruvorna i norr vidareförädlas detta till 550 miljarder kronor i södra Sverige och lika mycket till ute i Europa. Det betyder både utökade intäkter och arbetstillfällen.

En sammanhängande infrastruktur från norr till söder i ett effektivt järnvägsnät innebär att tågoperatörerna kan erbjuda marknaden lägre transportkostnader med tåg som kan lasta mer och som kan framföras med högre hastighet utan stopp. Dessutom ökar säkerheten dramatiskt genom att man bildar dubbelspår tillsammans med stambanan genom övre Norrland. Miljö- och trafiksäkerhetsfaktorerna blir därmed viktiga och motiverar satsningen på Norrbotniabanan. Koldioxidutsläppen kan minskas med cirka 80 000 ton om året.

Botniabanan och Norrbotniabanan är de nya transportvägarna på järnväg till och från norra Sverige. De innebär stora möjligheter att minska godstransporterna på landsväg och öka transporterna på järnväg med genomgående godsstråk till Stockholmsområdet, för reguljära godstransporter österut till Baltikum, Ryssland och Polen, samt genomgående godsstråk via Hallsberg till södra Sverige med direkt anslutning till Kontinentaleuropas järnvägsnät via Öresundsbron.

Med hela den Botniska korridoren utbyggd får vi större och inbördes överlappande arbetsmarknader, ökade skatteintäkter och stärkt svensk ekonomi genom att nya marknader öppnas.

Redan i dag går flertalet kombitåg till och från Norrland men med ökad kvalitet avseende hastighet och punktlighet och  ett konkurrenskraftigt pris, kommer kombitrafiken att öka. Kommunerna längs kusten och marknadens aktörer inom kombitrafiken  har bidragit till utvecklingen genom att bygga ut kombiterminalerna i exempelvis Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå och nu senast storterminalen i Rosersberg norr om Stockholm. Med Norrbotniabanan kan mängden lastbilar på våra landsvägar minska betydligt. ”Dubbelspåret” blir ett viktig led i att öka säkerheten och reducera risken för totalstopp på stambanan genom övre Norrland.

Från politisk horisont får utbyggnaden av Norrbotniabanan en stor betydelse. Miljöhänsynen och trafiksäkerheten får klara fördelar. Men inte minst bidrar man till ökad konkurrenskraft för den norrländska basindustrin, som är viktig för hela Sverige. Mede en bättre infrastruktur och lägre kostnad per ton, kan järnvägen attrahera mycket mer gods.

I den nationella transportstrategin krävs en klar satsning på järnvägens utveckling. Visionen för godstransporterna är att både de tunga järnvägstransporterna och kombitrafiken ökar, främst tack vare Norrbotniabanan, Botniabanan och Ostkustbanan i den Botniska korridoren. Järnvägen får därmed en ökad konkurrenskraft genom lägre transportkostnader, ökad kvalitet och högre säkerhet. Detta är något som gynnar hela Sverige – inte minst de södra och mellersta delarna av landet inklusive Stockholm och övriga storstadsområden.

■ Järnvägsinfrastrukturen är fundamental för Sveriges godstransporter och Sveriges miljö. En fortsatt upprustning av befintligt järnvägsnät med kompletterande utbyggnad såsom Norrbotniabanan, en logisk fortsättning på Botniabanan, måste vara vägledande för klarsynta politiker.
■ Järnvägstransporternas konkurrenskraft måste ställas i fokus för de långväga godstransporterna.

Christer Beijbom, fd chef SJ Gods

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JärnvägTransporterEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev