måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Nonsens att statligt underhåll höjer kvaliteten”

Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska ta tillbaka drift och underhåll av järnvägen till att drivas i egen regi. Det är nonsens att påstå att en sådan åtgärd skulle höja kvaliteten, det finns inga belägg för ett sådant påstående.

Publicerad: 8 juni 2016, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Slå inte undan benen för en marknad med stor utvecklingspotential, skriver Sveriges Byggindustrier. \


Ämnen i artikeln:

JärnvägKonkurrensTransporterSverigeförhandlingenStatligt järnvägsunderhåll?

Ett väl fungerande järnvägssystem är avgörande för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Järnvägssystemet ska stödja både industrins behov av godstransporter och behovet av arbets- och fritidsrelaterade persontransporter. I dag finns stora brister som byggts upp under flera decennier. I förlängningen påverkar dessa brister investeringsviljan, konkurrenskraften, jobben, bostadsbyggandet, tillväxten och välfärden.

För att järnvägssystemet ska utvecklas åt rätt håll krävs stabil politisk enighet. Processerna löper över flera mandatperioder och snabbt ändrade förutsättningar riskerar att slösa både värdefull tid och skattepengar.

Det är viktigt att alla aktörer, utifrån sina respektive roller, har rätt kompetens om järnvägssystemets funktion för att bedöma anläggningens status, planera rätt åtgärder, paketera för bästa möjliga förutsättningar och marknadssituation, handla upp, utföra och följa upp. Trafikverket bör bygga upp nödvändiga systemstöd och bemanna dessa för att kunna bedöma anläggningens status, planera och följa upp åtgärder och dess effekter på ett effektivt sätt. Underhållet och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster måste fortsatt upphandlas i konkurrens, för att bedrivas med högsta möjliga effektivitet.

I motsats till regeringen anser vi att det krävs ett tydligt ställningstagande för att upphandling fortsatt ska ske i konkurrens. Vi är övertygande om att företag på en konkurrensutsatt marknad skapar avsevärd produktivitetsutveckling. Hade inte Trafikverket upphandlat underhållet i konkurrens hade kvalitetsbristerna varit större. Denna övertygelse delas bland annat av forskarna Jan-Eric Nilsson och Kristoffer Odolanski vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

De menar att konkurrensutsättning bidragit till billigare och bättre järnvägsunderhåll och att skattebetalarnas pengar i och med detta räcker 12 procent längre. Dessutom var regeringens utredare Gunnar Alexandersson mycket tydlig i sina slutsatser. Ett förstatligande av järnvägsunderhållet är varken effektivt eller praktiskt genomförbart. Det är anmärkningsvärt att denna slutsats inte togs med i regeringens uppdragsbeskrivning till Trafikverket.

Min analys är att regeringsbeslutet grundar sig i ambitionen att hålla samman regeringsunderlaget. Dessutom är uppdraget och dess bakgrundsbeskrivning mycket diffust formulerat. För att lösa järnvägens problem måste alla vara beredda att samarbeta för det som är bäst för infrastrukturen och därmed Sverige.

Låt i stället Trafikverket utveckla sin beställarroll och investera i system och kunskap för att förbättra sin förmåga att upphandla, kontraktera och följa upp underhållet. Regeringen bör ge ett tydligt uppdrag till Trafikverket att, tillsammans med andra berörda aktörer, systematiskt arbeta med kompetensförsörjningen inom järnvägsområdet. Detta avser såväl beställar- som utförarkompetens och yrkesarbetare.

Skapa rätt förutsättningar för konkurrens, nytänkande och innovation. Slå inte undan benen för en marknad med stor utvecklingspotential. Låt inte infrastrukturen degraderas till att bli ett politiskt slagträ.

REPLIK från infrastrukturministern: Därför ser vi över järnvägsunderhållet

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev