Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

NCC: Svenska politiker måste lära av tyska byggföretag

Bostadsbristen är ett allvarligt hot mot tillväxten på både små och stora orter. Den situation vi har nu där det kan ta upp till tio år från plantid till färdigt hus är inte hållbar. Sverige måste lära av Tyskland och Finland.

Publicerad: 29 november 2012, 05:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ByggreglerByggkostnaderBostadsbyggande

Vi har jämfört tre likartade projekt som NCC genomfört i Sverige, Tyskland och Finland. Inga av projekten har drabbats av tidsödande överklaganden. Den totala tiden från idé till färdigt hus i Sverige var tio år, i Finland fyra år och i Tyskland endast två.

Sverige måste våga hämta inspiration från exempelvis Tyskland, vars lagstiftning ger just de möjligheterna.

§ 34 i den tyska bygglagstiftningen är förklaringen till hur NCC i Tyskland kan bygga så mycket snabbare och till en lägre kostnad. Paragrafen säger att om det saknas detaljplan för ett tätortsområde som ska bebyggas, och det nya planerade byggandet följer den befintliga bebyggelsen till karaktär, form och täthet behöver en detaljplan inte tas fram. Man kan – förutsatt att man följer vad som fastslagits i översiktsplanen – i stället söka bygglov direkt. Ett tids- och resursslukande steg i planeringsprocessen är därmed kapat. Man har vänt på perspektiven: Att sätta den bostadslösa i fokus och i lagtext förutsätta att de som vill bygga vill göra det innovativt, högkvalitativt och i samspel med samhället.

Boverkets nationella enkät från juli visar att bristen på bostäder drabbar framförallt mindre kapitalstarka grupper: Ungdomar, studenter, stora barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Allt för få kommuner planerar för ett byggande som motsvarar behoven.

Många detaljer påverkar bostadsbyggandet. Till exempel höga markpriser, brist på färdiga detaljplaner och utdragna detaljplaneprocesser, omständliga byggregler och avsaknad av enhetliga krav över landet. Ur vårt perspektiv kan vi bara vinna om vi tillsammans inom branschen och med beslutsfattare gör det möjligt att snabbare, enklare och billigare bygga fler flerbostadshus.

Flera byggbolag, däribland NCC, har utvecklat effektiva byggprocesser, nya byggkoncept och produkter för att möta behovet av prisvärda flerbostadshus för alla typer av konsumenter. För att kunna bygga snabbt, kostnadseffektivt och i den utsträckning som vi har kapacitet för måste vi ges bättre förutsättningar.

Långa processer, överklagandetider och avsaknad av ”detaljplan i attraktiva lägen” anges av kommunerna själva som ett av de viktigaste hindren för bostadsbyggandet. Med en tysk modell som förebild skulle det hindret tas bort och tidsåtgången för planering minska avsevärt. En svensk variant av § 34 i plan- och bygglagen skulle förenkla mycket för bygg- och bostadsbolagens egna initiativ.

Bostadsministern Stefan Attefall har tillsatt flera utredningar som ska se över tidsslukande hinder för effektivt bostadsbyggande. Kommunernas tekniska särkrav ska ses över. Kommunerna ska även få större krav på sig att – i enlighet med bostadsförsörjningslagen – tydligare planera sin bostadsförsörjning så att de svarar mot regionala behov. Det är bra. Den senaste utredningen ska se över kraven på detaljplan och bygglov för att öka takten på bostadsbyggandet. Vi hoppas på en snabb förändring och en stor samsyn från våra lokala beslutsfattare.

Bostadskrisen är en så alarmerande fråga att politiker på såväl nationell, regional som kommunal nivå nu måste sluta skjuta över ansvaret på varandra och på byggbolagen. Det tyska exemplet visar att politikerna har verktygen för att få fart på bostadsbyggandet. Det är hög tid att bostadsbyggande görs till ett riksintresse och att alla krafter snarast samlas för att vi äntligen ska få fart på byggandet!

Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Housing

Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev