Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Naturvårdsverkets biogasmål slår fel

För att stimulera produktionen av biogas är det viktigt att varje kilo räknas, oavsett hur råmaterialet samlas in. Men med dagens metoder räknas inte det matavfall som återvinns från avfallskvarnar in i de nationella målen.

Publicerad: 13 december 2011, 13:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Stockholmsalliansen föreslår i budgeten för 2012 en avsevärd höjning av målen för matavfallsinsamling för produktion av biogas och biogödsel: Vi ska nå 35 procent och därmed tangera regeringens nationella mål. Staden ska under vintern ta fram en plan för hur målet ska nås och hur en storskalig insamling av matavfall från såväl privathushåll som storhushåll ska se ut.

För att vi skall kunna få en insamling som passar den täta stenstaden med gamla hus måste metoder och mätsätt anpassas efter de förutsättningar som råder. Här fyller avfallskvarnar en viktig funktion.

Tyvärr så räknas i dag inte det matavfall som återvinns genom avfallskvarnar in i de 35 procent som de nationella målen strävar efter. Det finns ingen metod för att mäta matavfallet som samlas in via kvarnar, vilket staden måste arbeta med framöver. Det skulle underlätta om Naturvårdsverket, i samband med antagande av miljömål, tar hänsyn till insamling via kvarnar genom att ange en standard och metodik.

För oss som ska ta vårt miljöansvar och kraftigt öka insamlingen av matavfall i landets största kommun, trots en bebyggelsestruktur som inkluderar såväl glesa villaområden som Gamla stans gränder, är det viktigt att det råder teknikneutralitet när det gäller insamlingsmålet. Därför behövs det ett gemensamt arbete för att även matavfall från avfallskvarnar ska räknas. Energivärdet tas tillvara bättre vid separat insamling men avfallskvarnar måste sättas i relation till alternativet, att matavfallet förbränns. Det krävs pragmatism för att nå målen.

Vi kommer att behöva samla in på det sätt som passar varje fastighet bäst. Det är avgörande att varje kilo matavfall som blir biogas räknas oavsett vilken metod som används, det vore glädjande om Naturvårdsverket ville värdera all biogas och allt biogödsel lika högt, oavsett insamlingsmetod.

Ulla Hamilton, borgarråd (M), ordförande Stockholm Business Region, Stockholm

Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd (C), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News