Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Nationellt intresse att Västkustbanan blir klar”

Västkustbanan är en av Skandinaviens viktigaste järnvägssträckor. Den förbinder inte bara de två storstadsregionerna Oslo-Göteborg med Malmö-Köpenhamn, utan knyter även ihop flera större städer längs sträckan. Det är av nationellt intresse att färdigställa Västkustbanan. Det skriver tretton representanter för kommuner och regioner.

Publicerad: 28 juni 2017, 12:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vår förhoppning är att infrastrukturministern ska hörsamma vår gemensamma uppmaning och slutligen verkställa det 25 år gamla beslutet att bygga klart Västkustbanans dubbelspår.”


Ämnen i artikeln:

JärnvägTågtrafikBostadsbyggande

Tidigare i år, i ett svar på en skrivelse från Region Skåne och Region Halland, uppmanade infrastrukturminister Anna Johansson oss att skapa regional och lokal förankring för prioriteringar kring infrastrukturåtgärder. Denna uppmaning hörsammade vi och på onsdagen kan vi, två regioner och elva kommuner, meddela regeringen att vi står enade bakom en överenskommelse med krav på att regeringen ska prioritera slutförandet av utbyggnaden av Västkustbanan.

Bakgrunden är att det gått 25 år sedan riksdagen fattade beslut om att hela sträckan på 283 kilometer Göteborg till Lund ska få dubbelspår. Det beslutet är ännu inte fullt genomfört. Delar av sträckan har fortfarande enkelspår. Det är en förlust för hela Sverige att de stora investeringar som Hallandsåsprojektet och den partiella utbyggnaden av banan inneburit inte kan ge full utväxling i ökad tågkapacitet och kollektivtrafik, mer gods på järnvägen och ökat bostadsbyggande.

Enkelspåren vid Varberg och Ängelholm-Helsingborg samt Halmstad C är flaskhalsar som ger återverkningar i hela trafiksystemet. Med dubbelspår på hela sträckan skulle kapaciteten öka avsevärt och göra det möjligt för olika typer av tåg – godståg, snabbtåg och pendeltåg – att trafikera banan med tätare avgångar, kortare restider och bättre punktlighet. Ett pendeltåg kan ta lika många passagerare som 200 bussar eller 1 000 personbilar. Restiden Göteborg-Malmö reduceras till drygt två timmar, jämfört med dagens tre timmar.

Dubbelspår gör också att godstrafik kan flyttas från väg till järnväg. En utbyggd Västkustbana kan hantera lika mycket gods som en 16-filig motorväg. Vidare förbättras förutsättningarna för långväga tågtrafik på sträckan Hamburg–Köpenhamn–Malmö–Göteborg–Oslo. Att lösa dagens flaskhalsar på Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk som är nödvändig för svensk import och export.

Sedan tidigare finns överenskommelser om att prioritera dubbelspår på Västkustbanan. Skåne är överens om att Västkustbanan mellan Maria station och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet och snabbare förbindelser. Motsvarande prioritering finns även i Greater Copenhagen och Skåne Committee’s Trafikcharter, med en gemensam vision för att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt och välfärd på båda sidor av Öresund.

I Regionsamverkan Sydsveriges positions- och prioriteringspapper avseende infrastruktur, lyfts sträckan Maria station-Helsingborg C samt ombyggnad av Halmstad C fram som prioriterat inför den nya nationella planen vid sidan av genomförandet av tidigare beslutade åtgärder med dubbelspår Varberg - Hamra (Varbergstunneln) och Ängelholm-Maria station. Ökad kapacitet och robusthet på Västkustbanan är även prioriterat i den halländska tillväxtstrategin.

Vi har nu samlats bakom en överenskommelse om Västkustbanan, i vilken Region Skåne och Region Halland tar på sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtrafik samt att i dialog med SJ främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Parterna lovar även öka bostadsbyggandet. En fullt utbyggd Västkustbana kan ge 27 000 nya bostäder.

Därför uppmanar vi Trafikverket och regeringen att fullfölja beslutet från 1992 och säkerställa att den sista sträckan på 4,5 kilometer mellan Maria station-Helsingborg C kommer med i plan 2018–2029. I dag finns det enkelspår Varberg-Hamra (Varbergstunneln) och hela sträckan Ängelholm-Helsingborg C. Varbergstunneln och delsträckan Ängelholm-Maria station finns i nuvarande nationell plan för 2014–2025, och förutsätts finnas med även i kommande plan. Flaskhalsen Maria station–Helsingborg C samt kapaciteten på Halmstad C och Helsingborg C finns inte med.

Om regeringen fattar beslut om sträckan in till Helsingborg i sin nationella plan för 2018–2029 finns samordningsvinster med utbyggnaden Ängelholm-Maria station. Det handlar om kortare samlad byggtid, lägre kostnader och minskade trafikstörningar. Vi regioner och kommuner har på olika sätt genom åren visat på viljan att med- och samfinansiera dubbelspår på Västkustbanan. Vi aktörer står enade kring en gemensam målbild om en fullt utbyggd Västkustbana.

Vi har hörsammat infrastrukturminister Anna Johanssons uppmaning och samlat oss regionalt och lokalt bakom prioriteringar, åtaganden och krav kring Västkustbanan. Till våren 2018 ska ny nationell infrastrukturplan beslutas. Vår förhoppning är att infrastrukturministern ska hörsamma vår gemensamma uppmaning och slutligen verkställa det 25 år gamla beslutet att bygga klart Västkustbanans dubbelspår.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S) Region Skåne

Dag Hultefors, regionråd (M) Region Halland

Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Kungsbacka

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M) Varberg

Marie-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande (C) Falkenberg

Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande (M) Halmstad

Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande (M) Laholm

Bo Wendt, kommunstyrelsens ordförande (BP) Båstad

Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande (S) Ängelholm

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborgs stad

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona

Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande (M) Kävlinge

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S) Lund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev