Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”När VA-systemet är fullt måste åtgärder vidtas”

Ensam är inte stark. I varje fall inte när det gäller organisationer som har hand om vatten och avlopp. Det finns allt för många kommuner där frågorna har för låg prioritet, vilket på sikt kan drabba utvecklingen av våra samhällen. Att samverka är vägen till framgång och en hållbar framtid.

Publicerad: 16 juni 2017, 11:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vi tar nog alla vattnet i kranen för givet och glömmer nog lite till mans bort varifrån det kommer och vart det tar vägen. Vatten och avlopp är en förutsättning för en stads tillväxt och utveckling. Stora delar av VA-infrastrukturen i Sverige byggdes för över 50 år sedan. I exempelvis Malmö och Lund har befolkningen under samma period i det närmaste fördubblats och de senaste 25 åren har befolkningstillväxten varit exceptionell.

När det gäller skolor är det ingen som höjer på ögonbrynen när det byggs fler för att antalet elever ökar. Det är svårare att få gehör för samma typ av resonemang när det gäller våra vatten- och avloppssystem trots att det är samma problematik som gäller här. När VA-systemet är fullt måste åtgärder vidtas för att den mest grundläggande utvecklingen av vårt samhälle ska vara möjlig.

Det är dags att göra den dolda infrastrukturen synlig. Sverige behöver investera mer i vatten- och avloppsverksamheten och reinvesteringstakten behöver öka betydligt. Äldre anläggningar behöver ersättas, förnyas, utökas och ibland till och med flyttas för att klara Sveriges ökande befolkning, klimatförändringar och ökande miljökrav.

För att klara det måste vatten- och avloppsavgifter höjas och verksamheten måste profileras som den framtidsbransch den är, så att den kan locka till sig den nya generationens ingenjörer, specialister och yrkesmän i en allt hårdare konkurrens om arbetskraft inom detta segment.

Även kraven från VA-organisationers kunder på ökad tillgänglighet, information och service med möjligheten för mig som kund att kunna interagera med verksamheten har skärpts under senare år. Detta kräver ny kompetens och förändrad syn på verksamheten där det blir avgörande för trovärdigheten och finansieringen att verksamheten på ett tydligt sätt kan redovisa för kunden vad den får för sina pengar.

Det kommer att bli svårt för mindre kommuner att på egen hand klara framtiden och detta kommer att på sikt drabba utvecklingen av hela samhället. Allt för många kommuner blundar för detta trots gigantiska utmaningar som inte låter vänta på sig.

VA SYD har nu flera års erfarenhet av samverkan över kommungränserna med VA-frågor i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYD är en av Sveriges största VA-organisationer och vi kan se stora vinster på flera områden. Inte minst när det uppstår problem, till exempel med dricksvattnet i Eslöv och Lund. Då krävs en stark organisation med bred kompetens, med möjlighet att långsiktigt arbeta dygnet runt så att leveransavvikelser inte utvecklas till samhällskriser.

Sverige behöver starkare VA-organisationer som kan stiga fram och sätta fokus på den dolda infrastrukturen. Lösningen ligger i en fördjupad samverkan över kommungränserna. Det är dags att prioritera VA och sätta vatten på agendan. Har din kommun råd att stå utanför ett regionalt vattensamarbete i framtiden?

Carina Svensson, ordförande (S) VA Syd

Lena Fällström, vice ordf (S)

Henrik Wöhlecke, kommunalråd (M), Eslöv

Mats Helmfrid, 2:a vice ordförande Tekniska nämnden (M), Lund

Lars-Erik Wollmér, (S), Burlöv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev