Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

MP: Friare kapitalregler ger fler bostäder

Miljöpartiet har varit för otydligt i bostadspolitiken. Men nu ändrar vi på det. Till 2018 vill vi genom ett brett statligt och kommunalt åtgärdsprogram öka byggtakten med 30 000 bostäder som passar personer under 30 år.

Publicerad: 12 april 2012, 13:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäder

När bostadsbristen ökar är unga den grupp som har svårast att hitta en bostad. Hälften av Sveriges kommuner uppger att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. Det byggs helt enkelt för få bostäder som unga har råd med på dessa orter.

Det finns flera strukturella hinder som skapar bostadsbristen. Det handlar om brist på bra kollektivtrafik, bristande dialog med de boende vid nybyggnad, långdragna överklaganden, och för dålig konkurrens mellan byggbolagen.

Ska vi lösa dessa hinder och få igång bostadsbyggandet krävs en bred samverkan mellan stat, kommuner och bostadsmarknadens parter. Självklart bär kommunerna ett avgörande ansvar, men även staten har en viktig roll att fylla. Därför är det beklagligt att bostadsminister Stefan Attefall (KD) duckar för regeringens ansvar och förskjuter skulden till kommunerna.

Den bostadspolitiska debatten har allt för länge präglats av två ytterligheter. Vänstern vill se en aktiv nationell politik med statliga subventioner till byggande. Högern, å andra sidan, har i stort sett avskaffat den nationella bostadspolitiken och alla nationella ambitioner för fler bostäder.

Inte heller Miljöpartiet har varit tillräckligt tydliga i bostadspolitiken. Allt för mycket har vi förhållit oss till vänsterns och högerns ytterligheter. Utöver detta är vi ibland för dåliga på att presentera det gröna alternativet. När vi vill värna ett grönområde eller klimatsmart resande så duger det inte att bara säga nej – vi måste även i samma mening säga ja till nya hållbara bostäder på en bättre plats. Vi måste se möjligheterna med förtätning på platser i städerna där det finns möjlighet till goda kollektivtrafikförbindelser. Vi ska driva på så att bebyggelsen och stadsplaneringen förstärker ekologiska värden, levande centrum och folkhälsa.

Därför har Miljöpartiet påbörjat ett strategiskt utvecklingsarbete för en tydlig grön bostadspolitik. En del av detta presenteras i samband med riksdagens vårbudgetpresentationer. Logiskt, utifrån omständigheterna, har vi börjat där behovet är som störst; kostnadseffektiva hyresrätter till unga och studenter. Vårt förslag bygger på samverkan, ökad konkurrens och frigörande av kapital.

För bättre samverkan vill vi skapa ett nytt nationellt kunskapscentrum. Detta centrum, som vi kallar Bo bra på yngre dar ska bjuda in kommunerna och bostadsmarknadens parter till delat ägarskap och ta sig an uppdraget att öka byggnadstakten med 30 000 bostäder till 2018. Inspirationen till denna satsning kommer från intresseorganisationen Jagvillhabostad.nu. En så hög andel som möjligt av dessa bostäder ska vara hyresrätter, främst för unga under 30 år och studenter, samt yt-, energi- och kostnadseffektiva med siktet på 30 kvadratmeter, för 3 000 kr/månad och med en energiförbrukning på max 30 kWh/m2/år. Målet är ambitiöst men fullt möjligt om staten, kommunerna och branschen samverkar för att eliminera hinder och stimulera produktutveckling.

En ökad mångfald av aktörer och en ökad konkurrens leder till bättre kostnadseffektivitet, produktutveckling samt en ökad byggnadstakt. Det är därför viktigt att undanröja eventuella etableringshinder för nya byggföretag och därmed verka för att fler kan vara med och bygga bostäder. Det kräver ökad transparens i de kommunala markanvisningarna: En öppen process med bred inbjudan till förslag, tydliga beslutskriterier samt transparenta beslut. Dessutom behöver fler detaljplaner en bättre utformning som inte missgynnar mindre byggföretag, exempelvis genom att större detaljplaner delas upp i flera etapper eller i flera mindre delar. Kommunerna bör även uppmuntras att aktivt jobba med sitt bostadsförsörjningsansvar och genom detaljplaner säkerställa att också små hyresrätter byggs på de orter som har bostadsbrist.

Ekonomin för bostadsbyggande missgynnar i dag byggandet av små hyresrätter. Orättvisorna i beskattning och avgiftssättning mellan boendeformerna måste upphöra. Det behövs också mer kapital som kan satsas långsiktigt på bostäder. Därför vill vi istället att kapital frigörs genom att de regler som begränsar AP-fonderna samt Akademiska hus och lärosäten att investera i bostäder ändras. De fyra första AP-fonderna presenterade i Dagens industri (november, 2011) önskemålet ”större frihet att investera direkt i onoterade tillgångar”. Överst på deras önskelista står att få investera infrastruktur och fastigheter. Dessutom vill vi att direktiven till Akademiska Hus kompletteras med uppdraget att tillhandahålla studentbostäder eller att upplåta sin mark för detta, där det är lämpligt. Även lärosäten ska tillåtas att investera i studentbostadsfastigheter på mer långsiktig grund än i dag.

På det här sättet vill Miljöpartiet till 2018 öka byggtakten med 30 000 bostäder som passar personer under 30 år. Grundläggande för vårt förslag är insikten att bostadsbristen drabbar både individer och samhället i stort. Allra mest utsatta är de 34 000 personer som lever i hemlöshet. Unga som inte hittar en bostad hindras från att gå in i vuxenlivet. Och i det bredare perspektivet begräsas samhällets ekonomiska utveckling genom att personer måste avstå jobb eller utbildning på orter med bostadsbrist. Därför är bostadsbristen en nationell såväl som en lokal angelägenhet.

Åsa Romson, språkrör (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News