fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Moderater: ”M får inte bara se behoven i Stockholm”

Vi, regionala företrädare för Moderaterna i Sydsverige, ser med oro på att ledande företrädare för partiet nu uttalar tveksamhet till Sverigebygget som man gick till val på 2014. Moderaterna får inte uppfattas som ett parti som endast ser behoven i Stockholm och glömmer bort övriga regioner i Sverige.

Publicerad: 14 oktober 2016, 08:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inför nästa val är det ett viktigt besked till väljarna att det som Moderaterna går till val på är man också fast besluten att genomföra.


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenInvestera i höghastighetståg?ModeraternaHöghastighetstågRegionalpolitik

I valrörelsen 2014 presenterade Moderaterna tillsammans med övriga Alliansen Sverigebygget. En historisk satsning på investeringar som ska ge fler jobb och ökad tillväxt. Viktiga delar i paketet var byggandet av nya stambanor för persontrafik med höghastighetståg som knyter samman våra tre storstadsregioner och mellanliggande regioner samt byggandet av 100 000 nya bostäder.

Detta är åtgärder som bygger Sverige starkt och modernt. Sverigebygget möttes av mycket positiv uppmärksamhet och gensvar bland såväl allmänhet som näringsliv. Vi, regionala företrädare för Moderaterna i Sydsverige, ser nu med oro på att ledande företrädare för vårt parti uttalar tveksamhet till Sverigebygget och i några fall helt vill stoppa satsningen på nya stambanor. Det oroar oss också att man i uttalanden och kommentarer om var infrastruktursatsningar behöver göras har ett allt större ensidigt fokus på Mälardalen.

Vårt parti får inte uppfattas som ett parti som endast ser behoven i Stockholm och glömmer bort övriga regioner i Sverige. Den viktiga poängen, att med nya stambanor knyta samman Sveriges tre storstadsområden och mellanliggande regioner med bra och snabba tågförbindelser som skapar underlag för större arbetsmarknadsregioner och tillväxt i fler regioner, får inte tappas bort. Tillväxt i hela vårt land utgör en central del i Moderaternas plan för ett starkare Sverige.

Som alternativ till en satsning på nya stambanor lyfts en uppgradering av befintliga banor fram. Detta till en kostnad av över 100 miljarder. En sådan uppgradering ger dock ingen större ökning av spårkapaciteten vilket är helt nödvändigt för att möta behoven nu och i framtiden. Det leder heller inte till 100 000 nya bostäder, inte heller förstoras arbetsmarknadsregionerna på det sätt som det gör med nya järnvägar. Självklart behöver befintliga banor rustas upp och underhållas, dessa åtgärder kan inte vänta.

Här råder inget motsatsförhållande. Det handlar i stället om två perspektiv, nutid och framtid. Sverige ska både i dag och i morgon ha ett transportsystem som både människor och företag kan lita på.

Dagens problem i den spårbundna trafiken får inte cementeras. Stora delar av persontrafiken behöver lyftas bort från stambanorna till nya banor för att ge utrymme och framkomlighet för godstrafiken som är livsviktig för näringslivet. Detta gäller också för företagen i norra Sverige som är beroende av väl fungerande järnvägskorridorer genom södra Sverige för att nå kontinentens marknader.

Totalkostnaden för att bygga banorna bedöms nu till cirka 230 miljarder. Finansieringen av nya stambanor har lyfts fram som den stora knäckfrågan. Vår uppfattning är att denna satsning måste ha en egen finansiering och inte inkräkta på den investeringsram som gäller för övrig infrastruktur. Finansieringen måste ses i ett hundraårsperspektiv med tanke på den långa livslängd som en sådan här investering har. Vi anser att man måste vara öppen för att pröva olika former av finansieringslösningar som också inkluderar andra finansiärer vid sidan av staten.

En annan väg är att sälja av delar av ägandet i några statliga bolag för att frigöra pengar som kan investeras, förslag som Moderaterna tidigare lagt fram. Ytterligare en väg kan vara att öppna för möjligheten att med pensionskapital investera i denna långsiktiga satsning som ger fler jobb och ökar tillväxten.

Vår uppmaning är att partiet ska stå fast vid det som har utlovats, att bygga nya stambanor som moderniserar och binder samman Sverige. Inför nästa val är det ett viktigt besked till väljarna att det som Moderaterna går till val på är man också fast besluten att genomföra.

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande (M), Västra Götalandsregionen

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M) Region Jönköpings län

Christian Gustavsson, ledamot i partistyrelsen (M) och kommunalråd i Linköping

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande (M), Region Halland

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Ljungby

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev